Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  Akcie
  Aktuálne
  Infolist
  Novinky
  Reportáže
  Rozhovory
  Svedectvá
  Z listov
  Zamyslenia
  Zaujímavosti


Vyhľadávanie


Kontakt
BTM
P.O.Box 11
840 09 Bratislava 49
Slovenská republika

Tel.: 02-64538114
Fax: 02-64538115

E-mail: btm@btm.sk


HODNOTY ŽIVOTA
(02.10.2017 | Zamyslenia )
Bohatstvo môže človeka pomaly ukolísať v presvedčení, že je zabezpečený, sebestačný, málo zraniteľný, a že Boha vlastne už ani nepotrebuje... Bohatstvo nespočíva len v zásobách majetku, ale aj v "zásobách" skúseností, konexií, šikovnosti, v zásobách zásluh... Nič z toho nie je samé osebe zlé! Zlým sa to môže stať práve len tým, že sa na to človek začne príliš spoliehať a Boha prestane potrebovať. Viac...

AKÝ BY BOL NÁŠ ŽIVOT BEZ PRIATEĽOV?
(24.08.2017 | Zamyslenia )
Čím by bol život bez priateľov? Väzením, v ktorom niet radosti, niet potešenia... Bože, chráň ma žitia bez druha či brata, radšej mi lásku daj namiesto zlata! (Jan Kochanowski) Viac...

BIBLIA - BOŽIE SLOVO
(27.05.2017 | Zamyslenia )
Dnes, v dobe plnej fráz, ľudia väčšinou nepovažujú slovo za nič iné ako obyčajný a jednoduchý prostriedok na dorozumievanie a odovzdávanie informácií. A predsa aj obyčajné slová môžu silno pôsobiť! Majú moc dávať a budovať život (povzbudenie, podpora...), ale aj búrať a ničiť (klebeta, lož, hana...). Viac...

VLAK "ŽIVOT"
(18.04.2017 | Zamyslenia )
Nedávno som čítal knihu, v ktorej bol ľudský život prirovnaný k ceste vlakom. Táto myšlienka sa mi veľmi zapáčila. Naozaj, náš život nie je nič iné, ako cesta vlakom: skladá sa z nastupovania a vystupovania, je plná príjemných prekvapení, ale aj nejakých nehôd a hlbokého smútku. Viac...

STRETNUTIE SO VZKRIESENÝM JEŽIŠOM UPROSTRED VŠEDNÉHO DŇA
(27.02.2017 | Zamyslenia )
V Markovom a Matúšovom evanjeliu vyzýva anjel ženy, aby povedali učeníkom, že Ježiš vstal z mŕtvych, odchádza do Galiley a tam Ho uvidia (Matúš 28,7). Učeníci sa mali vrátiť domov do Galiley. Nestretnú sa s Ježišom v Jeruzaleme, ale tam, kde sú doma, kde žijú a pracujú, uprostred svojho všedného dňa. Viac...

Pri hrobe...
(27.02.2017 | Zamyslenia )
V Biblii sa dočítame, že po veľkonočných udalostiach to boli práve ženy, ktoré sa ako prvé stretávajú so vzkrieseným Ježišom. Viac...


Nové letáky

odpustenie Veľa šťastia! bez lásky nič nemá zmysel

Všetky nové letáky
©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: