Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  Akcie
  Aktuálne
  Infolist
  Novinky
  Reportáže
  Rozhovory
  Svedectvá
  Z listov
  Zamyslenia
  Zaujímavosti


Vyhľadávanie


Kontakt
BTM
P.O.Box 11
840 09 Bratislava 49
Slovenská republika

Tel.: 02-64538114
Fax: 02-64538115

E-mail: btm@btm.sk


STÁLE SA RADUJME, MODLIME, ĎAKUJME...
(18.01.2018 | Zamyslenia )
Stále se radujte, neprestajne sa modlite, v každej životnej situácii ďakujte Bohu... Takéto výzvy často počúvame, no možno sa nám zdajú skôr ako provokácia, než ako realistická Božia výzva. Viac...

HODNOTY ŽIVOTA
(02.10.2017 | Zamyslenia )
Bohatstvo môže človeka pomaly ukolísať v presvedčení, že je zabezpečený, sebestačný, málo zraniteľný, a že Boha vlastne už ani nepotrebuje... Bohatstvo nespočíva len v zásobách majetku, ale aj v "zásobách" skúseností, konexií, šikovnosti, v zásobách zásluh... Nič z toho nie je samé osebe zlé! Zlým sa to môže stať práve len tým, že sa na to človek začne príliš spoliehať a Boha prestane potrebovať. Viac...

AKÝ BY BOL NÁŠ ŽIVOT BEZ PRIATEĽOV?
(24.08.2017 | Zamyslenia )
Čím by bol život bez priateľov? Väzením, v ktorom niet radosti, niet potešenia... Bože, chráň ma žitia bez druha či brata, radšej mi lásku daj namiesto zlata! (Jan Kochanowski) Viac...

BIBLIA - BOŽIE SLOVO
(27.05.2017 | Zamyslenia )
Dnes, v dobe plnej fráz, ľudia väčšinou nepovažujú slovo za nič iné ako obyčajný a jednoduchý prostriedok na dorozumievanie a odovzdávanie informácií. A predsa aj obyčajné slová môžu silno pôsobiť! Majú moc dávať a budovať život (povzbudenie, podpora...), ale aj búrať a ničiť (klebeta, lož, hana...). Viac...

VLAK "ŽIVOT"
(18.04.2017 | Zamyslenia )
Nedávno som čítal knihu, v ktorej bol ľudský život prirovnaný k ceste vlakom. Táto myšlienka sa mi veľmi zapáčila. Naozaj, náš život nie je nič iné, ako cesta vlakom: skladá sa z nastupovania a vystupovania, je plná príjemných prekvapení, ale aj nejakých nehôd a hlbokého smútku. Viac...

STRETNUTIE SO VZKRIESENÝM JEŽIŠOM UPROSTRED VŠEDNÉHO DŇA
(27.02.2017 | Zamyslenia )
V Markovom a Matúšovom evanjeliu vyzýva anjel ženy, aby povedali učeníkom, že Ježiš vstal z mŕtvych, odchádza do Galiley a tam Ho uvidia (Matúš 28,7). Učeníci sa mali vrátiť domov do Galiley. Nestretnú sa s Ježišom v Jeruzaleme, ale tam, kde sú doma, kde žijú a pracujú, uprostred svojho všedného dňa. Viac...


Nové letáky

odpustenie Veľa šťastia! bez lásky nič nemá zmysel

Všetky nové letáky
©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: