Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  Akcie
  Aktuálne
  Infolist
  Novinky
  Reportáže
  Rozhovory
  Svedectvá
  Z listov
  Zamyslenia
  Zaujímavosti


Vyhľadávanie


Kontakt
BTM
P.O.Box 11
840 09 Bratislava 49
Slovenská republika

Tel.: 02-64538114
Fax: 02-64538115

E-mail: btm@btm.sk


CHOĎTE PO CELOM SVETE...
(25.02.2018 | Zamyslenia )
Povedal im: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. (Marek 16,15) Viac...

SLOVO (NIELEN) BABIČKÁM
(25.02.2018 | Aktuálne )
Myslím na vás, milé babičky, s veľkou láskou. Viem, že aj vy sa zaoberáte otázkami: Čo sme v živote urobili, dokázali? Sme spokojné so sebou? Urobili sme viac dobrého ako zlého? Viac...

V BOŽÍCH RUKÁCH
(25.02.2018 | Svedectvá )
Veľmi rada by som sa s vami podelila o svoje skúsenosti z čias, keď som sa od svojho lekára dozvedela onkologickú a neurologickú diagnózu choroby, ktorá bežne končí smrťou. Každý človek, ktorý prešiel zdĺhavým liečením závažnej choroby, vám povie, že najhorší je strach zo smrti. Všetko ostatné ide bokom. Čo vtedy robiť, kde hľadať útechu? Viac...

LAHÔDKY PRE TÝCH, KTORÍ RADI POČÍTAJÚ
(25.02.2018 | Zaujímavosti )
V súčasnosti ožívajú fundamentalistické pokusy o doslovný výklad Biblie, hlavne v súvislosti trvania existencie ľudstva na Zemi a spochybnenia časovej stupnice biologickej evolúcie. Tento problém sa sčasti týka astronómie, a preto by som rád pripomenul, ako sa dnešná astronómia na celú túto záležitosť pozerá. Moderná astronómia sa totiž postupne prepracúva k pomerne súvislému chronologickému obrazu udalostí, ktoré predznamenali éru kresťanskej civilizácie. Ako uvidíte, táto civilizácia spätne ovplyvnila aj takú prozaickú záležitosť, akou je sám kalendár. Viac...

STÁLE SA RADUJME, MODLIME, ĎAKUJME...
(18.01.2018 | Zamyslenia )
Stále se radujte, neprestajne sa modlite, v každej životnej situácii ďakujte Bohu... Takéto výzvy často počúvame, no možno sa nám zdajú skôr ako provokácia, než ako realistická Božia výzva. Viac...

BOH NÁS MILUJE ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ
(18.01.2018 | Infolist )
Rád spomínam na svojho malého synovca, keď mal asi štyri roky. Bolo to veľmi živé a bystré dieťa. Mal som ho veľmi rád. Uvedomoval som si, že moja láska k tomuto malému stvoreniu je pevne spojená s potrebou chrániť ho za každých okolností. Viac...


Nové letáky

BOH - KRISTUS, nikto nie je ako ON Kristus vstal z mŕtvych v Božích rukách - samolepky

Všetky nové letáky
©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: