Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  O letákoch
  Otázky odberateľov

FAQ (Najčastejšie otázky) > Otázky odberateľov

Koľko stojí ukážka?
Aké je moje EČO?
Prečo používať EČO?
Nedostal som celú objednávku. Prečo?
Nemôžem finančne prispievať, neposielajte mi poukážky!
Mám zásobu letákov, ďalšie mi už neposielajte!
Ruším objednávku, pretože letáky odoberá zbor!


Koľko stojí ukážka?
Mnohí nám často kladiete otázku, koľko stojí zasielanie ukážok letákov. V každom informačnom liste máte vždy oznam o hodnote posielanej ukážky letákov. Táto hodnota sa môže v jednotlivých súboroch líšiť, závisí od skladby letákov v aktuálnom súbore.

Aké je moje EČO?
Vaše evidenčné číslo odberateľa letákov BTM (EČO) sa nachádza vždy v ľavom rohu adresného štítku. Noví záujemcovia o letáky, samozrejme, ešte nemajú EČO, to im bude pridelené s prvou zásielkou.
Prosíme Vás, aby ste svoje EČO používali v listoch aj pri objednávkach letákov. Taktiež ho používajte ako variabilný symbol pri posielaní finančných príspevkov. Dary sa tak vždy pripíšu skutočnému darcovi, čím sa spoločne vyhneme rôznym nedorozumeniam a veľmi to uľahčí našu prácu.
Pozor! Niektorí namiesto svojho EČO napíšu "RaZ 182/2001-RP" to však nie je EČO, ale označenie druhu zásielky, ktoré je vždy pri adrese odosielateľa.

Prečo používať EČO?
Pridelené EČO píšte ako variabilný symbol na poštové poukážky aj na bankové príkazy, pretože hlavne na výpisoch z banky často nie je zobrazený odosielateľ a my nevieme, kto nám poslal finančný príspevok. Týka sa to hlavne darov z cirkevných zborov, keď nemôžeme zistiť ani mesto, z ktorého nám dar posielajú, nie ešte konkrétny zbor. Taktiež vás prosíme, ak niekto posiela peniaze v niekoho mene, aby nám to dal vedieť aspoň na ústrižku, ktorý k nám príde z banky či pošty. Neradi by sme niekomu ukrivdili tým, že ho zaradíme medzi neplatičov a on prispieva, len pod menom niekoho iného. To isté platí, ak niekto posiela peniaze v mene zboru či spoločenstva a uvedie ako odosielateľa seba. Prosíme, uveďte, že je to za zbor.

Nedostal som celú objednávku. Prečo?
Pri expedícii nových textov posielame vždy len tie texty, ktoré práve vyšli. Nový súbor neobsahuje letáky zo všetkých sérií. Letáky vydávame podľa vopred stanoveného edičného plánu. Nové tituly sú uvedené ako novinky, na objednávacej karte sú v rámčeku v hornej časti.

Pri objednávaní starších letákov existuje vždy riziko, že sa minuli, kým ste si ich stihli objednať. Staršie letáky posielame len do vyčerpania zásob, prípadne, ak je o niektorý leták veľký záujem, objednávky krátime, aby sa dostalo na všetkých. Vždy je však k zásielke pripojená informácia, prečo ste objednaný leták nedostali.

Môže však nastať aj taká možnosť, že sme Vašu objednávku nedostali. V takom prípade objednávku urgujte alebo zopakujte.

Nemôžem finančne prispievať, neposielajte mi poukážky!
Rešpektujeme, keď niekto z naozaj vážnych dôvodov nemôže finančne prispieť na našu prácu. Prosíme Vás však, aby ste nám to napísali (stačí, keď to označíte na objednávacej karte), aby sme Vás omylom nezaradili medzi neplatičov. Rozhodne sa však preto neodhlasujte, pretože tak s nami stratíte kontakt a nebudete mať prehľad o nových letákoch. Letáky Vám budeme aj naďalej posielať zadarmo. Poštové poukážky, ktoré sa vkladajú do zásielok automaticky, ignorujte.

Mám zásobu letákov, ďalšie mi už neposielajte!
Ak sa Vám nakopili letáky, objednajte si len ukážku nových textov, aby ste mali prehľad o našej práci a o tom, čo sme vydali. Ak Vás niektorý letáčik zaujme, môžete si ho doobjednať.

Nakopené letáky môžete ponúknuť do svojho zboru, iným misijným organizáciám vo svojom okolí alebo môžete porozmýšľať o nejakej akcii, pri ktorej ich budete môcť rozdať.

Ruším objednávku, pretože letáky odoberá zbor!
Našou prvoradou úlohou ako kresťanov je osobná evanjelizácia. Na ňu sú určené aj naše letáky. V Informačnom liste BTM sa Vás zase snažíme povzbudiť k svedectvu a podeliť sa s Vami o skúsenosti z misijnej práce. Chceme Vás aj podrobnejšie informovať o našej práci, rôznych kresťanských aktivitách a potrebách. Prajeme si Vašu osobnú modlitebnú a finančnú podporu.

Vždy sa viac potešíme, keď si niekto objedná napr. 5 letákov a vieme, že s nimi navštívi 5 konkrétnych ľudí, s ktorými sa aj porozpráva, poteší ich, venuje sa im a modlí sa za nich, ako keď letáky objedná za všetkých cirkev a potom ležia bez povšimnutia niekde pri dverách. Chceme Vás viesť a vyprovokovať k osobnej zodpovednosti za evanjelizáciu. Rozhodnutie je však na Vás.

 
©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: