Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  O letákoch
  Otázky odberateľov

FAQ (Najčastejšie otázky) > O letákoch

Ako často vychádzajú letáky?
V akých sériách vychádzajú?
Ako ich môžem získať?
Koľko stoja letáky?
Ako môžem prispieť?
Vydávate evanjelizačné letáky aj v inom jazyku?
Ponúkate aj inú kresťanskú literatúru?


Ako často vychádzajú letáky?
Nové letáky vychádzajú v súboroch (obsahuje vždy 6-7 letákov z rôznych sérií) 7x za rok:
1. súbor alebo aj tzv. valentínsky - expedícia v januári
2. Veľkonočný súbor - expedícia vo februári
3. Jarný súbor - expedícia v apríli
4. Prázdninový súbor - expedícia v júni
5. Jesenný súbor - expedícia v septembri
6. súbor alebo tzv. dušičkový súbor - expedícia v októbri
7. Vianočný súbor - expedícia v novembri

Súčasťou každého súboru evanjelizačných letákov je Informačný list BTM, v ktorom sú rôzne informácie o našej práci, reportáže z návštev, svedectvá a skúsenosti.

V akých sériách vychádzajú?
Texty BTM sú vydávané v týchto sériách:

V (Dobrá správa) sú letáky formátu A5, na ktoré sa zmestí viac písaného slova, sú vhodné pre pravidelnú evanjelizáciu. Majú širšie tematické zameranie a vychádzajú vo väčšom náklade hlavne k veľkým sviatkom, ako sú Vianoce či Veľká noc.

M - malé evanjelizačné letáky určené k pohotovému rozdávaniu pri osobnom kontakte.

VK a PA - texty pohľadnicového typu s krátkym povzbudzujúcim slovom pre rôzne životné situácie. Sú to jednoduché, dvojité alebo panoramatické karty s voľnou stranou, kde možno pripísať pár vlastných riadkov - osobný odkaz pre príjemcu. Sú to obľúbené texty.

MK - podobné texty ako predchádzajúce, len menšie, určené pre rôzne príležitosti, môžu slúžiť ako poďakovanie, prianie, či povzbudenie.

PD - texty určené deťom, ktoré prinášajú biblickú zvesť v jednoduchej, napínavej a niekedy len obrázkovej podobe.

PM (Životné orientácie) - texty určené pre dorast a mládež. Sú venované aktuálnym a zaujímavým témam, ktorými sa práve táto veková kategória najviac zaoberá.

ST - špeciálne texty, hlavne svedectvá a životné skúsenosti ľudí, ktorým viera v Boha pomohla v ich zložitej životnej situácii. V v tejto sérii vyšli svedectvá o vyslobodení z drogovej, alkoholovej závislosti a pod. Sú to najžiadanejšie texty.

VT - vyučujúce texty, ktoré jednoduchým spôsobom varujú čitateľa pred falošným učením a sektami a pomáhajú mu orientovať sa pri hľadaní správnej cesty viery. Majú ho viesť k upevneniu vo viere a k duchovnému rastu.

PR (Na každý deň) - texty určené pre celú rodinu, venované problematike výchovy detí, vzťahom medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, vzťahom k starším a pod.

Záložka - vždy na konci roka s biblickým veršom na nasledujúci rok.

KD - malé kartičky s obrázkom zvieratka a biblickým veršíkom určené pre najmenších.

PL - tzv. príležitostné letáky, napr. kalendáre, vymaľovánky, zápisníky, škatuľky, alebo letáky určené na špeciálne príležitosti, napr. na veľkú evanjelizačnú akciu, ako reakcia na nový film, veľkú športovú udalosť a pod.

RO - magnetky a magnetické záložky

Ročne vydáme vyše 30 rôznych titulov. Len za rok 2003 sme vydali vyše pol milióna letákov.

Ako ich môžem získať?
Evanjelizačné letáky si môžete objednať písomne na našej adrese, mailom alebo telefonicky prípadne faxom.

Všetky letáky si môžete prezrieť v menu Letáky, kde pri každom letáčiku nájdete odkaz, či ho ešte máme na sklade alebo už nie. V takom prípade si ho môžete vytlačiť aspoň v textovej podobe. Priamo z Menu Objednávacia karta si potom objednáte vybrané letáky.

Pravidelne 7x za rok môžete dostávať:
 • ukážku nových letákov t. j. po jednom kuse z každého vydaného letáku s tým, že tie, ktoré vás zaujmú, si budete môcť doobjednať v potrebnom množstve, alebo
 • väčšie množstvo t. j. pravidelne väčšie množstvo letákov podľa vášho záujmu. Počet kusov letákov v jednotlivých sériách, ktoré chcete odoberať, vyznačíte na objednávacej karte, ktorú dostanete s prvou zásielkou. Samozrejme, toto množstvo môžete podľa potreby meniť. Tento spôsob objednávky je výhodnejší, pretože vám vždy zaručí, že dostanete objednané množstvo letákov. Pri dodatočnej objednávke sa môže stať, že pri veľkom záujme o niektoré letáky a neskorom objednaní, sa vám už neujdú. Dodatočné objednávky vybavujeme len do rozobrania zásob.

  Nezabudnite sa podpísať!
  Keď dostanete objednávaciu kartu, čitateľne ju vyplňte a nezabudnite sa podpísať. Vyjadríte tak súhlas, že vaše meno a adresa môžu byť uložené v adresári BTM, aby sme vám aj naďalej mohli posielať náš Infolist a letáky. Tento váš súhlas potrebujeme podľa zákona 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

  EČO
  Po zaradení vašej adresy do adresára BTM vám bude pridelené EČO - evidenčné číslo odberateľa. Prosíme vás, aby ste toto číslo používali v každom kontakte s nami, veľmi nám tým uľahčíte prácu a urýchlite vašu identifikáciu. Dôležité je to hlavne pri zapisovaní vašich finančných darov. Týka sa to hlavne bankových prevodov, pri ktorých sa na výpise z banky ukáže len prvých pár písmen, podľa ktorých môžeme len ťažko určiť darcu. Svoje EČO nájdete vždy na štítku s vašou adresou.
  Pozor! Niektorí namiesto svojho EČO napíšu "RaZ 182/2001-RP" to však nie je EČO, ale označenie druhu zásielky, ktoré je vždy pri adrese odosielateľa.

  Koľko stoja letáky?
  Evanjelizačné letáky posielame za dobrovoľný finančný príspevok.

  Keďže sa letáky nedajú zadarmo ani vyrobiť ani rozposlať (poštovné je našou najväčšou položkou medzi výdavkami), očakávame od každého, kto môže a má túžbu nás podporiť, dobrovoľný finančný príspevok na podporu našej práce. Celé naše úsilie teda závisí od vašej ochoty finančne naň prispievať. Náš všemocný Boh a Pán môže otvoriť vaše srdcia a naplniť ich ochotou dávať.

  Máme aj takých odberateľov, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu prispievať na našu prácu. To, samozrejme, rešpektujeme, ale je dobré, keď nám to napíšu (stačí, keď to poznačia na objednávacej karte). Im môžeme posielať letáky celkom zadarmo.

  Ak odoberáte letáky za skupinku, nemusíte niesť bremeno finančnej zodpovednosti sami. Môžete v skupinke urobiť zbierku (aj pravidelne), hoci po 1 či 2 euro čo dnes nie je žiadna veľká suma.

  Ak máte viac možností uplatnenia letákov (knižnica, čakáreň, nemocnica, verejné miesta...), ale nemôžete ich hradiť z vlastného vrecka, pokúste sa obrátiť na vašu cirkev alebo zbor, aby vašu misijnú prácu podporili, alebo nám o svojich aktivitách napíšte, pokúsime sa spoločne nájsť nejaké riešenie.

  Ak odoberáte letáky pod iným menom ako nám posielate dobrovoľný príspevok, napíšte nám to na zadnú stranu poukážky. Taktiež ak objednáva jednotlivec a peniaze posiela zbor alebo naopak, prosíme, aby ste nám tieto fakty dali vedieť. Neradi by sme niekomu ukrivdili. V tomto roku sme začali zásielky dlhoročných neplatičov krátiť a uprednostňovať objednávky tých, ktorí na tvorbu a tlač letákov finančne prispievajú.

  Cena zásielky
  Ku každej zásielke prikladáme lístok s informáciou o hodnote zásielky. Hodnotu si však ľahko môžete vyrátať aj sami.

  Stačí, keď si pri danom letáku kliknete na "Objednať" - dostanete sa tak do nákupného košíka, kde sa už zobrazí jeho cena. Takto pokračujte pri ďalších letákoch. Nakoniec uvidíte výslednú sumu, ku ktorej treba pripočítať poštovné a balné, ktoré závisí od váhy zásielky, najnižšie je 1,50 eur.

  Prosíme vás, aby ste si letáky objednávali zavčasu, nie až na poslednú chvíľu, čím nám pomôžete ušetriť na poštovnom.

  Ako môžem prispieť?
  Finančný príspevok možno poslať poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

  peňažný ústav: VUB Bratislava, exp. Devínska Nová Ves
  názov účtu: Bratislavská tlačová misia, P.O.Box 11, 840 09
  Bratislava 49
  č. účtu: 20836032/0200
  IBAN: SK97 0200 0000 0000 2083 6032
  SWIFT: SUBASKBX
  variabilný symbol: Vaše EČO

  Posielanie peňazí v liste neodporúčame, i keď aj týmto spôsobom nám niektorí posielajú svoje príspevky.

  Vydávate evanjelizačné letáky aj v inom jazyku?
  Letáčiky vydávame len v slovenskom jazyku.

  Ponúkate aj inú kresťanskú literatúru?
  BTM vydáva len evanjelizačné letáky. Ak máte záujem o Bibliu alebo inú kresťanskú literatúru, môžete si ju objednať na adrese:
  Kníhkupectvo JONATÁN
  Tel. 02/55563040
  e-mail: jonatan@nextra.sk


 •  
  ©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: