Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  Advent a Vianoce (41)
  Evanjelizačné letáky (4)
  Choroba, utrpenie a smrť (7)
  Láska a vzťahy (13)
  Letáky na zamyslenie (13)
  Minipohľadnice (24)
  Niečo pre mládež (8)
  Pohľadnice (17)
  Pohľadnice - blahoželania (10)
  Pohľadnice - kondolenčné (9)
  Pohľadnice a iné - ku dňu matiek (11)
  Pohľadnice s prílohou (3)
  Pre deti - kvízy (6)
  Pre deti - letáky (6)
  Pre deti - najmenším (48)
  Pre deti - všeličo (32)
  Pre deti - záložky (6)
  Príležitostné - kalendáre, zápisníky, škatuľky atď (4)
  Rodina (5)
  Rôzne drobnosti (11)
  Slová povzbudenia (8)
  Svedectvá (9)
  Veľká noc (19)
  Viera (6)
  Záložky (1)
  Záložný archív (183)
  ZZZ (222)

Letáky > Pohľadnice

chcel som…
Chcel som silu, lásku, odvahu, blahobyt, múdrosť... Nedostal som nič z toho, čo som chcel, no dostal som VŠETKO, čo som potreboval. Verše sú doplnené biblickým citátom knihy Prísloví 10,22.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA10

  
Radujte sa!
Nech radosť naplní tvoje srdce! Radosť z veľkých zázrakov ukrytých v maličkostiach. Radosť z krásy letného rána, z hry slnečného svetla v dozrievajúcom obilí. Radosť z farieb, tvarov a vôní stvorenstva... Jednoduchá panoramatická pohľadnica. Biblický verš je zo Žalmu 31,8.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA27

  
modlitba - znamená načúvať Bohu
Pohľadnica s krátkou modlitbou Ignáca z Loyoly.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA33

  
moja cesta s Kristom
Pohľadnica s biblickým veršom z Jána 14,6: Ja som cesta i pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi, ak nie len skrze mňa. Verš dopĺňa kratučké zamyslenie.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA37

  
Radosť
Jesenná panoramatická karta s veršíkom z Galatským 6,9.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA4

  
Boh ukrytý v maličkostiach
Nechajme sa osloviť drobnosťami okolo nás! Pohľadnica s krátkym textom a biblickým veršom z Rímskym 1,20.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA43

  
Chcem ísť za tebou, Pane!
Pohľadnica - krátka osobná modlitba a biblický verš z ev.
Lukáša 9,23.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA46

  
žiť vierou
Pohľadnica s veršom zo žalmu 97,11 a citátom L. Zenettiho.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA47

  
RADY DO ŽIVOTA
Krátke zamyslenie sa nad naším správaním, doplnené biblickými veršami: Bože, nauč nás tak počítať naše dni, aby sme uvodili múdrosť do srdca... lebo blahoslavený je človek, ktorý našiel múdrosť, a ten, ktorý získal rozumnosť (Žalm 90,12; Príslovia 3,13).

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA8

  
Splnené priania
Niektorí ľudia si myslia, že splnené priania naplnia ich život šťastím a spokojnosťou. Je to však falošná predstava. Koľko ľudí môže potvrdiť, že aj napriek splneným prianiam ostali ich srdcia i život prázdne, nenaplnené!

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK25

  
Náš čas…
Dvojitá pohľadnica s krátkym textom a biblickým veršom z Matúšovho evanjelia: A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. (Matúš 28,20)

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK41

  
List od Boha
Videl som Ťa dnes ráno, keď si sa zobudil. Dúfal som, že mi povieš aspoň pár slov chtiac poznať môj názor alebo ďakujúc za včerajšok. Ty si však bol zamestnaný... Krátke zamyslenie s biblickým veršom z Jeremiáša 31,3.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK46

  
23. žalm
Klasická pohľadnica s veršami z 23. žalmu.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK70

  
Boh je mojím útočiskom!
Ďalšia zo série nových pohľadníc – klasická pohľadnica s krátkym heslom: Boh je mojím útočiskom!

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK72

  
odpočinutie...
Len si tak sadnúť. Odpočinúť si. Otvoriť srdce Bohu a nájsť v Ňom utíšenie... Pohľadnica s biblickým textom z Matúšovho evanjelia 11,28: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK79

  
dôvera
Pohľadnica s biblickým veršom zo žalmu 62:2,3,6 a citátom R. Schutza: Keď vložíme svoju dôveru v Ducha svätého, môžeme ísť neustále vpred, od jedného začiatku k druhému...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK82

  
nádej
Nádej znamená mať pred očami cieľ. Vďačnosť pramení z nádeje budúcnosti. Vďačnosť rozširuje srdce a prináša šťastie...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK88

  

©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: