Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  Advent a Vianoce (41)
  Choroba, utrpenie a smrť (7)
  Evanjelizačné letáky (4)
  Láska a vzťahy (13)
  Letáky na zamyslenie (13)
  Minipohľadnice (24)
  Niečo pre mládež (8)
  Pohľadnice (17)
  Pohľadnice - blahoželania (10)
  Pohľadnice - kondolenčné (9)
  Pohľadnice a iné - ku dňu matiek (11)
  Pohľadnice s prílohou (3)
  Pre deti - kvízy (6)
  Pre deti - letáky (6)
  Pre deti - najmenším (48)
  Pre deti - všeličo (32)
  Pre deti - záložky (6)
  Príležitostné - kalendáre, zápisníky, škatuľky atď (4)
  Rodina (5)
  Rôzne drobnosti (11)
  Slová povzbudenia (8)
  Svedectvá (9)
  Veľká noc (19)
  Viera (6)
  Záložky (1)
  Záložný archív (183)
  ZZZ (222)

Letáky > Pohľadnice - kondolenčné

rozlúčka...
Kondolenčný leták - pohľadnica s jemnými veršami Janky Nagajovej a biblickým citátom z Izaiáša 41,10: Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK53

  
kto verí vo mňa...
Kondolenčný leták - pohľadnica s citátom sv. Augustína, veršami od J. Doubravu a biblickým veršom z Jána 6, 47: Ježiš povedal: Amen, amen, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK54

  
Všetko má svoj čas
Kondolenčný leták - pohľadnica. Nijaký čas tu na zemi nie je dosť dlhý na život s tými, ktorých milujeme... Nikdy sa nestihneme pripraviť na posledné zbohom...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK61

  
Dúfajte v Hospodina…
Kondolenčný leták - pohľadnica. Dúfajte v Hospodina po všetky veky, pretože Hospodin, len Hospodin je skala vekov. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. (Izaiáš 26,4; 1. list Petra 5,7)

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK62

  
Blízky je Hospodin...
Ďalšia zo série kondolenčných pohľadníc s biblickým veršom zo Žalmu 34,19 a z Ev. Jána 11,25.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK73

  
Blahoslavení plačúci...
Strata blízkeho človeka je vždy hlbokou ranou. Zaceliť ju vie iba Stvoriteľ ľudskej duše. Nech sa Vám tak stane.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Matúš 5,4

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK77

  
Pokoj vám zanechávam...
Ďalšia novinka zo súboru kondolenčných pohľadníc s krátkym kondolenčným textom a veršom z Jánovho evanjelia 14,27.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK78

  
s láskou na vás myslíme
Ďalšia novinka zo súboru kondolenčných pohľadníc s krátkym kondolenčným textom a veršom z Izaiáša 51,11.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK84

  
Ja som vzkriesenie a život
Ďalšia kondolenčná pohľadnica s krásnym textom o vzkriesení a veršami z evanjelia Jána 11,25 a proroka Jeremiáša 31,3.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK87

  

©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: