Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  Advent a Vianoce (41)
  Choroba, utrpenie a smrť (7)
  Evanjelizačné letáky (4)
  Láska a vzťahy (13)
  Letáky na zamyslenie (13)
  Minipohľadnice (24)
  Niečo pre mládež (8)
  Pohľadnice (17)
  Pohľadnice - blahoželania (10)
  Pohľadnice - kondolenčné (9)
  Pohľadnice a iné - ku dňu matiek (11)
  Pohľadnice s prílohou (3)
  Pre deti - kvízy (6)
  Pre deti - letáky (6)
  Pre deti - najmenším (48)
  Pre deti - všeličo (32)
  Pre deti - záložky (6)
  Príležitostné - kalendáre, zápisníky, škatuľky atď (4)
  Rodina (5)
  Rôzne drobnosti (11)
  Slová povzbudenia (8)
  Svedectvá (9)
  Veľká noc (19)
  Viera (6)
  Záložky (1)
  Záložný archív (183)
  ZZZ (222)

Letáky > Minipohľadnice

Myslím na Teba…
Dnes som myslel na teba a modlil som sa za teba...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK31

  
Svetlo pre život
Malá kartička s biblickým veršom zo žalmu 119:10,105,8.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK32

  
Na Teba sa spolieham
Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej... Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom. (Žalm 62)

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK35

  
Ahoj!
AHOJ! To je jeden z najčastejších pozdravov. Zdravia sa ním nielen deti, ale aj dospelí. Poznáte jeho pôvodný význam? Dnes už málokto vie, že to býval obľúbený pozdrav námorníkov. Slovíčko AHOJ bývalo napísané na prove každej lode. Znamená:
Ad HOnorem Jesu – ku cti Ježiša.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK36

  
Si všade…
Malá karta s krásnym vyznaním: Bože náš, hovoríš k nám šumením stromov, spevom vtákov, slovom Písma...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK37

  
Čo je človek?
Čo je človek, že naňho pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk, všetko si mu podložil pod nohy... (Žalm 8,1-7)

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK40

  
O priateľstve…
Krátke zamyslenie sa na biblický verš z knihy Prísloví 17,17: Priateľ miluje každého času...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK41

  
Sedem divov sveta
V jednej škole raz mali študenti napísať, čo pokladajú za sedem divov sveta. Vymenovali všetko možné – mestá, stavby, prírodné krásy... Len jedna študentka napísala niečo zvláštne, chcete vedieť čo? Nájdete to v našom letáčiku!

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK42

  
FAMILY
Uvedomuješ si, že ak zajtra zomrieš, spoločnosť, pre ktorú tak oddane pracuješ, ťa ľahko a okamžite nahradí? Avšak rodina, ktorú tu zanecháš, bude tvoju stratu pociťovať už navždy. A predsa sa stále viac zaoberáš svojou prácou ako svojou rodinou...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK43

  
Čo môžeš urobiť dnes …
Zajtrajšok nemá nikto z nás istý, ani starý ani mladý. Preto objím svojich drahých, povedz im, ako ti na nich záleží a uisti ich, že aj bude záležať... Aby raz nebolo neskoro…

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK45

  
Nebojte sa!
Nebojte sa! Moc Kristovho kríža a vzkriesenie sú väčšie ako hocijaké zlo, ktorého by sa človek mohol alebo musel báť. Boh nám hovorí: NEBOJTE SA!
(Ján Pavol II.)

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK46

  
modlitba
Hospodine, počuj moju modlitbu, pozoruj moje pokorné prosby! (Žalm 143:1,8,10)

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK47

  
Škola volá
Pre deti, no aj pre učiteľov je začiatok školy začiatkom nového dobrodružstva, ktorého sa trochu boja a súčasne sa naň tešia...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK48

  
Zostaňte v mojej láske
Bez lásky je všetko nanič. Láska dáva večnú hodnotu všetkému, čo človek robí. Či sú to veľké veci, alebo len také všedné, z ľudského hľadiska bezvýznamné, prízemné a banálne...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK52

  
Vykupujte čas
Malá kartička s citátom P. Kosorina a biblickým veršom z ep. Kolosenským 4,5.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK53

  
Pravá radosť
Jediným prameňom pravej radosti je Boh, lebo len On ponúka tie duchovné hodnoty, o ktorých si mylne myslíme, že ich nájdeme na tejto zemi...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK55

  
Plynutie času
Vaša obľúbená malá kartička s citátom Henryho van Dyka a biblickým veršom z listu Efezským 5,15-16.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK62

  
požehnanie
Malá kartička s biblickým veršom z Knihy prísloví 10,22 a s krátkym komentárom.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK64

  
múdrosť
Obľúbená kartička s biblickým textom z Knihy Prísloví 2,1-10.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK65

  
obyčajný deň
Jednou z najväčších výziev nášho života je objaviť vo všednosti dňa Božie zázraky. (Malá kartička zo série MK.)

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK67

  
sila v slabosti
Minipohľadnica - Boh si nás vyvolil a chce použiť práve preto, že sme slabí. Od nás očakáva len dôveru a odovzdanosť... Krátky text je doplnený veršami z 2. Korintským 12,9-10.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK70

  
kvapka lásky
Malá kartička s biblickými veršami z ev. Marka 12,29-31.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK71

  
bez lásky nič nemá zmysel
Bez lásky nič nemá zmysel. Len láska dáva večnú hodnotu všetkému, čo človek robí... Malá kartička je doplnená biblickými veršami z ev. Jána 15:9,15,17.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK73

  
láskavosť
Chráňte v sebe poklad, ktorým je láskavosť. Naučte sa dávať bez váhania, strácať bez žiaľu a získavať bez lakomstva.. Minipohľadnica je doplnené veršom z Knihy prísloví 21,21.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK74

  

©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: