Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  Advent a Vianoce (41)
  Choroba, utrpenie a smrť (7)
  Evanjelizačné letáky (4)
  Láska a vzťahy (13)
  Letáky na zamyslenie (13)
  Minipohľadnice (24)
  Niečo pre mládež (8)
  Pohľadnice (17)
  Pohľadnice - blahoželania (10)
  Pohľadnice - kondolenčné (9)
  Pohľadnice a iné - ku dňu matiek (11)
  Pohľadnice s prílohou (3)
  Pre deti - kvízy (6)
  Pre deti - letáky (6)
  Pre deti - najmenším (48)
  Pre deti - všeličo (32)
  Pre deti - záložky (6)
  Príležitostné - kalendáre, zápisníky, škatuľky atď (4)
  Rodina (5)
  Rôzne drobnosti (11)
  Slová povzbudenia (8)
  Svedectvá (9)
  Veľká noc (19)
  Viera (6)
  Záložky (1)
  Záložný archív (183)
  ZZZ (222)

Letáky > Veľká noc

Tajomstvo veľkonočnej radosti
Stretnutie so Vzkrieseným! Aká neuveriteľná vec! A predsa aká skutočná! Koľko ľudí sa naozaj stretlo so vzkrieseným Ježišom! Medzi prvými to boli ženy, ktoré prišli k hrobu a chceli poslúžiť mŕtvemu. Našli však prázdny hrob...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: M56

  
Kameň, ktorý bráni životu
Kameň, ktorý uzatváral hrob, je symbolom blokád, ktoré nám bránia žiť. Mnohí poznáme ten pocit, keď nás ťaží nejaké bremeno a tlačí nás k zemi. Avšak naše bremeno môže byť odstránené a my môžeme opäť voľne dýchať...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: M61

  
Deň vzkriesenia
Minipohľadnica MK. Deň vzkriesenia! Naplňme sa svetlom, národy! Boh, Ježiš Kristus, nás previedol zo smrti do života, zo zeme k nebu. Nech plesajú nebesia a raduje sa zem! (Sv. Ján z Damašku)


Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: MK51

  
Zmierení s Bohom
Netradičná veľkonočná pohľadnica s biblickým veršom z 2. listu Korintským 5,28: Boh nás zmieril sám so sebou skrze Ježiša Krista.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA18

  
Hľa, Baránok Boží...
Krásna a netradičná veľkonočná pohľadnica s biblickým veršom z Jánovho evanjelia: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA19

  
Boh tak miloval svet...
Veľkonočná pohľadnica s biblickými veršami z Jánovho evanjelia 3,16 a 1. listu Jána 5,12, ktoré sú doplnené kratučkým slovom.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA26

  
Boh si nás zamiloval
Pohľadnica s netradičnou veľkonočnou básňou od M. Cekotovej a biblickým veršom z listu Efezským 2,4-6.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA35

  
Toto je deň...
Veľkonočná pohľadnica s biblickým veršom zo Žalmu 118,24 a krátkym zamyslením sa nad našimi príležitosťami k radosti. Nielen tými obyčajnými, dôvod k radosti máme každý deň, pretože je premenený Kristovým zmŕtvychvstaním na deň skutočného života!

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA44

  
Kristus vstal z mŕtvych
(Nielen) veľkonočná pohľadnica s biblickým veršom z Rímskym 6,9 a s krátkym zamyslením o nádeji veľkonočných udalostí, ktorá preniká do každej oblasti nášho života. Lebo Ježiš má moc zvíťaziť!

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: PA54

  
Veľkonočné otázky a odpovede
Veľká noc – kde má tento sviatok svoj pôvod? A prečo je každý rok inokedy? Čo znamenajú tieto dni: Popolcová streda, Kvetná nedeľa? A prečo Krista zabili? To mu nemohol Boh pomôcť?... a veľa ďalších zaujímavých otázok a odpovedí.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: V21

  
Judášových 30 strieborných
Otázku, prečo Judáš zradil Ježiša, si ľudia kladú od chvíle, ako tých tridsať strieborných zmenilo majiteľa. A nachádzajú množstvo rôznych vysvetlení... Myslieť si môžeme, čo chceme, jedno je však isté: Judáš sa rozhodol sám. Mohli ho na to naviesť, ale nie prinútiť. Ani Boh, ani osud, nikto. Faktom však je, že, bez ohľadu na dôvody, sa jeho zrada skončila Ježišovou smrťou...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: V25

  
Prečo musel Kristus zomrieť?
Prečo musel Ježiš Kristus skončiť svoj pokojný život tak dramaticky? Ľudia nedokážu prijať fakt, že tento človek zavŕšil život takým škandalóznym neúspechom. A navyše sa bez najmenšieho odporu nechal ponižovať, týrať a nezmyselne zabiť. Prečo?

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: V27

  
3 rany uzdravené na kríži
Veľkonočný príbeh sa hlboko dotýka najvnútornejších dimenzií nášho bytia. Často nerozumieme, ako súvisí Božia intervencia do tohto sveta – Kristovo putovanie po zemi a najmä jeho kruté umučenie – s naším vlastným životom. Aký úžitok má Kristova krvavá katarzia pre človeka? Žiadnu! Nepotrebujeme toto brutálne gesto. Lenže ak je to tak, tak sme sa práve potkli a spôsobili si úraz. Prečo?

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: V30

  
Kristus je Záchranca
Potrebuje dnešný človek spasenie? V Biblii sa hovorí, že všetci ľudia zhrešili a odmenou za hriech je smrť. Avšak Boh chce, aby boli ľudia spasení a poznali pravdu, a preto dáva človeku dar – večný život v Ježišovi Kristovi... Vďaka nemu sa život človeka nekončí, ale dosahuje naplnenie.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: V32

  
Dotknúť sa Boha v Ježišovi
Veľkonočné sviatky rýchlo ubehnú a po nich príde zase všedný deň. Nech sú pre vás tie tohtoročné naozaj stretnutím sa so živým Pánom Ježišom Kristom, pretože Ježiš žije! Ja som sa s ním stretol!

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: V35

  
BOH na kríži
VEĽKÁ NOC DUŠE - TMA ustúpila SVETLU! Stručný a výstižný veľkonočný text o tom, ako sa zmenili ľudské hodnoty na maximálne užívanie si prítomnosti, ktorá vedie až k EUTANÁZII DUŠE. Napriek noci a temnote sa však môže objaviť SVETLO! Stačí ho nasledovať... Autor: Peter Podlesný.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: V37

  
BOH - KRISTUS, nikto nie je ako ON
Ježiš je celkom iný ako my, ľudia. Všetci sme totiž sklamali - On jediný nesklamal. Všetci sme zhrešili - On jediný ostal svätý. Nepriatelia ho nedokázali premôcť, Satan ho nemohol zviesť, smrť zničiť a hrob zadržať. Nad všetkým zvíťazil prevahou svojej božskej moci...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: V40

  
Veľká noc - oslava nádeje
Veľká noc je oslavou a pripomienkou nádeje. Ježiš Kristus povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. (Ján 8,12)

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK44

  
Ja som prvý aj posledný
Krátke veľkonočné zamyslenie s biblickým veršom: „Keď som ho videl, povedal mi: Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný a živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“ (Zjavenie Jána 1,17-18)

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: VK65

  

©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: