Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  Advent a Vianoce (41)
  Choroba, utrpenie a smrť (7)
  Evanjelizačné letáky (4)
  Láska a vzťahy (13)
  Letáky na zamyslenie (13)
  Minipohľadnice (24)
  Niečo pre mládež (8)
  Pohľadnice (17)
  Pohľadnice - blahoželania (10)
  Pohľadnice - kondolenčné (9)
  Pohľadnice a iné - ku dňu matiek (11)
  Pohľadnice s prílohou (3)
  Pre deti - kvízy (6)
  Pre deti - letáky (6)
  Pre deti - najmenším (48)
  Pre deti - všeličo (32)
  Pre deti - záložky (6)
  Príležitostné - kalendáre, zápisníky, škatuľky atď (4)
  Rodina (5)
  Rôzne drobnosti (11)
  Slová povzbudenia (8)
  Svedectvá (9)
  Veľká noc (19)
  Viera (6)
  Záložky (1)
  Záložný archív (183)
  ZZZ (222)

Letáky > Záložný archív

Čistotné prasiatko
Básnička O. Koudelovej o prasiatku, ktoré túžilo po čistote. Básnička je doplnená biblickým veršom z Knihy prísloví: Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. (Príslovia 3,27)

Možnosť objednať: Nie
Kód: KD27

  
Lev – kráľ zvierat
Ďalšia báseň Oldřišky Koudelovej, tento raz o tom, prečo je lev kráľom zvierat. K básničke patrí aj biblický verš zo Žalmu 145, 13.

Možnosť objednať: Nie
Kód: KD28

  
Nezbedná veverička
Kartička pre najmenších s básničkou Oldřišky Koudelovej o nezbednej veveričke, doplnenou biblickým veršom z knihy Žalmov 145,8: Milostivý a ľútostivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milosti.

Možnosť objednať: Nie
Kód: KD4

  
O starom koníkovi
Ďalšia zo série básničiek pre najmenších od Oldřišky Koudelovej, tento raz o starom koníkovi s biblickým veršom zo Žalmu 145,8: Milostivý a ľútostivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milosti.

Možnosť objednať: Nie
Kód: KD6

  
Jeseň - čas dožinkov a vimnobrania
Oslavy vďačnosti za úrodu majú svoju tradíciu takmer vo všetkých krajinách a kultúrach. U nás bývalo zvykom, že v posledný deň žatvy sa na poli nechalo obilie len za jednu fúru. Mládenci medzitým vyzdobili voz, dievčatá uvili z posledného pokoseného obilia a z kvetov veniec a všetci sa radostne a so spevom vrátili do gazdovského domu... (Zamyslenie sa nad vďačnosťou za úrodu pripravil Ján Šaling.)

Možnosť objednať: Nie
Kód: M15

  
Boh prichádza k nám
Tento raz Vám ponúkame trochu iným spôsobom spracovaný letáčik série M. Obsahuje biblický text o narodení Pána Ježiša z ev. Lukáša 2,1-14, všeobecne známu pieseň Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa... a modlitbu.

Možnosť objednať: Nie
Kód: M16

  
Správny smer
Kto by cestoval takým vlakom, o ktorom by vedel, že jeho strojvodca má v krvi dve promile alkoholu? Cesta môjho života je však predsa oveľa dôležitejšia ako nejaká cesta vlakom. Viem teda, kto vedie môj život? Kto ma sprevádza? A akým smerom sa uberám?Možnosť objednať: Nie
Kód: M19

  
Tajomstvo ľudského šťastia
Aj keď si veľa ľudí myslí, že šťastie nemožno uspokojivo vysvetliť, bádatelia objavili základné faktory, ktoré majú rozhodujúci vplyv na životné šťastie. Zo záverov tohto výskumu vyplýva, že tým najväčším predpokladom osobného šťastia je vedomie zmysluplnosti vlastného života. Čo však dá zmysel nášmu životu? Ako ho správne naplniť?

Možnosť objednať: Nie
Kód: M20

  
Prečo slávime Vianoce?
Cez Vianoce prichádzajú mnohí ľudia do kostolov a chrámov. Chcú vidieť jasličky a vypočuť si sviatočné piesne. Možno aj niektorí poďakujú Pánu Bohu za narodenie Spasieteľa. To však nestačí...

Možnosť objednať: Nie
Kód: M21

  
Vzkriesenie
Viera vo vzkriesenie ma povzbudzovala v minulosti, povzbudzuje ma teraz a bude ma povzbudzovať aj v budúcnosti. Verím tomu celým srdcom. Ak existuje vzkriesenie, existuje aj nebo. Ak bol Ježiš vzkriesený, budem raz vzkriesený aj ja. (L. Strobel, Kauza Kristus)

Možnosť objednať: Nie
Kód: M22

  
Jan Amos Komenský a dnešok
O veľkosti a význame J. A. Komenského azda nikto nepochybuje. Už počas svojho života bol Komenský uznávanou osobnosťou. Vtedajšej spoločnosti mal čo povedať. Avšak ako je to dnes? Môže jeho učenie niečo povedať aj dnešnému človeku?

Možnosť objednať: Nie
Kód: M23

  
Nový deň
Keby mi Boh daroval ešte odrobinku života, využil by som ten čas najlepšie ako len dokážem. Pravdepodobne by som nepovedal všetko, nad čím premýšľam, ale určite by som si premyslel všetko, čo poviem. Hodnotil by som veci nie podľa ceny, ale podľa významu...


Možnosť objednať: Nie
Kód: M28

  
Kedy budem šťastný?
Presviedčame sami seba, že náš život bude lepší a my šťastnejší, keď sa raz oženíme alebo vydáme, keď budeme mať deti a pod. Potom sme otrávení, že naše deti ešte nie sú dosť veľké a nádejame sa, že snáď to bude lepšie, keď vyrastú a budú staršie...

Možnosť objednať: Nie
Kód: M29

  
Tajomstvo Vianoc
Tajomstvo Vianoc možno pochopiť a prežiť rôznym spôsobom. Jedna jediná interpretácia tohto tajomstva niekedy nestačí. Skúsme sa teraz trochu odpútať od betlehemskej scenérie a vianočného folklóru a viac doceňme to, čo posolstvo o narodení Mesiáša prináša.

Možnosť objednať: Nie
Kód: M30

  
EXISTUJE BOH?
Všetci si kladieme otázky: Existuje Boh? Ako vznikol vesmír? Hmota, život? Kto som? Odkiaľ prichádzam? Akú mám cenu a kam idem?...

Možnosť objednať: Nie
Kód: M34

  
SVET VONIA PO BOHU
Podstatou vianočnej zvesti je veta, že Slovo sa stalo telom – to Slovo, ktoré bolo na počiatku u Boha, ktoré bolo Boh, to Slovo, ktorým Boh chcel plne vyjadriť sám seba, sa stalo človekom. Boh, ktorý je pre nás najprv vzdialený a nepochopiteľný, všetko presahujúci, tento Boh sa chcel stať zrozumiteľný...

Možnosť objednať: Nie
Kód: M35

  
Kríž – čo to vlastne znamená?
Kríž je najznámejší symbol kresťanstva. Aj dnes, keď sa veľmi nedbá o náboženstvo, sa s ním stretávame – a to nielen na chrámových stavbách a na cintorínoch, ale aj na významných miestach a budovách, pri cestách, v poliach, v domácnostiach, na pracoviskách, na šperkoch, a aj na lekárňach a záchranných vozidlách... Čo vlastne kríž znamená?

Možnosť objednať: Nie
Kód: M36

  
Dosť bolo Vianoc!
Vianoce sú všade! V televízii, na uliciach, na malinovkách... človek sa takmer bojí otvoriť sardinky... Na vlne Vianoc sa vozia obchodníci, politici, zlodeji... Sentiment tečie prúdom...

Možnosť objednať: Nie
Kód: M40

  
Veľká noc - najvýznamnejšie sviatky
Veľká noc je oslavou Ježišovej smrti na kríži a jeho vzkriesenia. Pripomína nám význam obete v prospech druhých a súčasne to, že smrť nie je konečným slovom ľudského jednania, ale že v smrti máme nádej prechodu do nového života, ktorý nám otvoril práve Ježiš. Preto je Veľká noc najvýznamnejším kresťanským sviatkom.

Možnosť objednať: Nie
Kód: M42

  
Ako vychovať chuligána
„Už si neviem rady! Som zúfalá...“, vzdychá matka takmer dospelej dcéry. „Neviem, kde sa stala chyba...“ Určite aj vy poznáte podobný príbeh. Kde však hľadať pomoc? Kto poradí? Je veľa návodov a odporúčaní, ako najlepšie vychovávať deti, dá sa im však veriť?

Možnosť objednať: Nie
Kód: M44

  
Lekcia od divých husí
Už ste niekedy na jar alebo na jeseň sledovali na oblohe divé husi? Ich kŕdle vytvárajú charakteristické tvary. Letia zoskupené do písmena V. Viete prečo?

Možnosť objednať: Nie
Kód: M45

  
Pozvánka aj pre Teba
Moje narodeniny sa blížia. To isto dobre vieš. Vari niet človeka, ktorý by to nevedel. Každý rok sa robieva oslava na moju počesť, určite tak bude aj tento rok. Aj rozhlas, televízia a každá reklama upozorňujú svet už dlho predtým na moje blížiace sa narodeniny...

Možnosť objednať: Nie
Kód: M47

  
Nádej vzkriesenia
Lebo na to Kristus umrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi aj nad živými (Rímskym 14,9). Ježiš Kristus svojou smrťou premohol aj našu smrť, a tak nad ňou zvíťazil...

Možnosť objednať: Nie
Kód: M49

  
Jazdíš opatrne?
Život je nesmierne drahý. Zaobchádzaj s ním veľmi, veľmi opatrne. A to nielen s tým svojím... Preto jazdi opatrne a s ohľadom na ostatných. Nikdy nezabudni, že auto sa dá kúpiť vždy, ale ľudský život nie.

Možnosť objednať: Nie
Kód: M51

  
DETI – dôvera, lži a tresty
Malé deti bezhranične dôverujú nám dospelým. Ani ich nenapadne o nás pochybovať. A potom sa to odrazu prelomí. Deti nám prestávajú veriť, veľa zatajujú, ba dokonca klamú. Kdesi sa stala chyba...

Možnosť objednať: Nie
Kód: M52

  
Šťastie netreba hľadať
Človek má zvláštnu schopnosť hľadať veci na nepatričných miestach. Napríklad si myslí, že bude spokojný, až keď bude mať nové..., až bude mať viac času na..., až dosiahne... A hoci stále znova prežíva poznanie, že tieto veci jeho srdce neuspokoja, v honbe za nimi pokračuje. Neustále sa chytá nových nádejí, ktoré ho však privádzajú len k ďalším sklamaniam. Takisto je veľkým omylom myslieť si, že šťastie je mimo nás...

Možnosť objednať: Nie
Kód: M59

  
Vianočné posolstvo
Prišiel som na svet, pretože ťa milujem. Vzdal som sa všetkého, čo som mal – svojej slávy a moci, jasu nebies. Prišiel som na svet, aby som ti niečo dal. Rozhodol som sa, že prídem na svet ako človek, budem tu žiť ako človek a zomriem ako človek. Pre teba!

Možnosť objednať: Nie
Kód: M60

  
Neprerušuj ma, Pane, modlím sa...
Otčenáš trochu inak...

Možnosť objednať: Nie
Kód: M63

  
Sviatok života
Boh nám v Ježišovi Kristovi ponúka zmysluplný život. Ako vyzerá život s Kristom a v Kristovi, do ktorého sme pozvaní?

Možnosť objednať: Nie
Kód: M66

  
Únik z reality
Nechce sa vám niekedy kamsi ujsť? Jednoducho utiecť niekam preč? Niekam, kde by ste boli sami? Mne veru áno – vždy, keď je toho už priveľa, mám chuť jednoducho sa „vypariť“. Nechať všetko tak, zamknúť za sebou a aspoň na mesiac zmiznúť... Utópia? Únik z reality? Možno. Mnohí ľudia nielen chcú, ale aj naozaj utekajú z reálneho života. Lebo je im tam dobre. Niet tam bolesti, ani starostí...

Možnosť objednať: Nie
Kód: M68

  
Som tu iba náhodou?
Prečo žijem? Som tu len náhodou? Biblia nám hovorí, že nie, sme boli stvorení preto, lebo sme chcení. Boh totiž nestvorí nič, čo nechce. A čo Boh chce, to aj miluje. Boh tvorí len v láske, pretože SÁM JE LÁSKA.

Možnosť objednať: Nie
Kód: M70

  
Ďakujem
Malá kartička so žiadaným textom: Ďakujem! Ďakujem Vám za ochotu, za Vašu pomoc a službu, starostlivosť i podporu, za Váš úsmev pridaný navyše. Ďakujem, že ste mi vyšli v ústrety...

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK10

  
Hojnosť
Nádherné zrelé ovocie a teplé jesenné farby nás plnia obdivom, radosťou a vďačnosťou. To Boh nás zahŕňa svojou štedrosťou, starostlivosťou a láskou, v Ňom máme dostatok a hojnosť vo všetkom...


Možnosť objednať: Nie
Kód: MK12

  
Boh je blízko
Ako často nám v ťažkých chvíľach pripadá, že sme sami, opustení, že aj Boh je ďaleko, mlčí a nestará sa o nás. Hospodin je nám však vždy nablízku, je blízko tých, ktorí k Nemu úprimne volajú.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK15

  
Žalm 145
Letáčik zo série malých kartičiek obsahuje verše 8 a 14-18 zo žalmu 145, v ktorých sa hovorí o Božej starostlivosti o človeka.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK17

  
Pane, tu som…
Pane, obživ môj národ... obživ moje mesto... obživ moje okolie... obživ mojich blízkych... obživ naše srdcia... – a začni pri MNE!


Možnosť objednať: Nie
Kód: MK20

  
O múdrosti
Malá kartička s biblickými veršami z knihy Jóbovej 28,20-28. Verše sa začínajú slovami: Odkiaľ prichádza múdrosť a kde je nálezisko rozumnosti?

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK21

  
O láske
Letáčik s textom z Lukášovho evanjelia 10:27 a citátom Leonarda da Vinciho.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK22

  
Len dôveruj…
Dôveruj Hospodinu a čiň dobre, bývaj v krajine, pravdu ostríhaj! Raduj sa v Hospodinu... (Žalm 37, 3-11)

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK24

  
Žalm 145
Milostivý a ľútostivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milosti. Hospodin podopiera všetkých padajúcich a narovnáva všetkých zohnutých. Hospodin je blízky všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde. Činí vôľu tých, ktorí sa ho boja, čuje ich krik a pomáha im. Hospodin ostríha všetkých, ktorí ho milujú...

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK25

  
Kazateľ 3:14 a 11
Viem, že všetko, čokoľvek činí Boh, bude trvať na veky: nedá sa nič k tomu pridať, ani sa nedá nič od toho odňať, a Boh to tak učinil preto, aby sa báli pred ním. Učinil všetko krásne v svoj čas, i večnosť dal do ich srdca, ibaže človek nevystihne diela, ktoré koná Boh, a to tak od počiatku až po koniec.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK26

  
Nikdy nie som sám
Cesta života ma často zavedie tam, kam nechcem. Moje kroky sú potom ťažké, neisté a pomalé. No nemusím sa báť, veď môj nebeský Otec stojí pri mne a podáva mi ruku...

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK27

  
Proste, hľadajte, klopte…
Malá kartička s veršom z Matúša 7:7-8: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK29

  
Najvzácnejší úsmev
Minipohľadnica MK. Keď sa moja matka usmiala, jej krásna tvár skrásnela ešte viac a všetko navôkol sa rozjasnilo. Keby som v ťažkých chvíľach svojho života mohol aspoň na okamih zazrieť tento úsmev, nevedel by som, čo je zármutok... (L. N. Tolstoj)

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK30

  
Sviežosť života
Malá kartička s biblickým veršom z Jeremiáša 17,7-8: Požehnaný je človek, čo dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava; lístie mu ostane zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti, neprestajne rodí ovocie.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK34

  
Adventné sviece
Minipohľadnica MK. Krátky príbeh adventných sviec, ktorými sú POKOJ, VIERA, LÁSKA a NÁDEJ.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK39

  
Život víťazí
Keď sa na jar pod miznúcim snehom objavujú prvé snežienky a krókusy, je to znamením nového života. Život a čistota kvetov zvíťazili, aj keď je okolo ešte plno blata a špiny...

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK58

  
Poznanie Boha
Vaša obľúbená malá kartička s citátom Blaise Pascala a biblickým veršom zo Žalmu 71,20.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK59

  
Dobrodenie
Stretnutie s milým človekom ma vždy poteší a povzbudí. Je to skutočné dobrodenie, keď si ľudia vychádzajú v ústrety, keď podajú pomocnú ruku. Mať dobré vzťahy – je to najkrajšie, čo si môžem priať!

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK61

  
vreckový minikalendárik 2016
Minikalendárik na rok 2016 s biblickým veršom z Izaiáša 66,13: Ako keď niekoho teší jeho matka, tak vás ja budem tešiť...

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK66A

  
vreckový minikalendárik 2016
Minikalendárik na rok 2016 s biblickým veršom z Izaiáša 66,13: Ako keď niekoho teší jeho matka, tak vás ja budem tešiť...

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK66B

  
vreckový minikalendárik 2016
Minikalendárik na rok 2016 s biblickým veršom z Izaiáša 66,13: Ako keď niekoho teší jeho matka, tak vás ja budem tešiť...

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK66C

  
vďačnosť
Minipohľadnica s biblickým veršom zo Žalospevov 3,22-23 a krátkou modlitbou vďaky.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK68

  
minikalendárik 2017
Mini vreckový kalendárik 2017 s biblickým veršom z Ezechiela 36,26.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK69A

  
minikalendárik 2017
Mini vreckový kalendárik 2017 s biblickým veršom z Ezechiela 36,26.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK69B

  
minikalendárik 2017
Mini vreckový kalendárik 2017 s biblickým veršom z Ezechiela 36,26.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK69C

  
minikalendárik 2018
Kalendárik 2018 s biblickým veršom zo Zjavenia 21,6.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK72A

  
minikalendárik 2018
Kalendárik 2018 s biblickým veršom zo Zjavenia 21,6.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK72A

  
minikalendárik 2018
Kalendárik 2018 s biblickým veršom zo Zjavenia 21,6.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK72B

  
minikalendárik 2018
Kalendárik 2018 s biblickým veršom zo Zjavenia 21,6.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK72B

  
minikalendárik 2018
Kalendárik 2018 s biblickým veršom zo Zjavenia 21,6.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK72C

  
minikalendárik 2018
Kalendárik 2018 s biblickým veršom zo Zjavenia 21,6.

Možnosť objednať: Nie
Kód: MK72C

  
Úsmev
Úsmev je ako slnečný lúč uprostred zamračeného dňa, úsmev je ako pramienok na vyprahnutej zemi, úsmev je ako žiarivá kvetinka v skalnej pukline, úsmev je ako hojivý liek na rozjatrenú ranu, úsmev je ako jemné pohladenie otcovej ruky... Daroval si už dnes niekomu úsmev a milé slovo?


Možnosť objednať: Nie
Kód: MK8

  
Buď IN nielen navonok, aj vo vnútri
Každé mladé dievča chce byť krásne ako modelka: mať vysokú štíhlu postavu, hebkú, sviežu a zdravú pleť, nádherné lesklé vlasy, veľké oči... lenže krása bez dobrého srdca je ako dom bez dverí, loď bez vetra, prameň bez vody... (letáčik ponúkame s prílohou - vzorkou kozmetiky z mŕtveho mora)

Možnosť objednať: Nie
Kód: PA11

  
Veľká noc – brána do nového života
Veľká noc je bránou do nového života. Ježiš Kristus nám svojou smrťou a zmŕtvychvstaním otvoril nebo...

Možnosť objednať: Nie
Kód: PA12

  
Vianočný čas
Vianočná pohľadnica s veršom z Matúšovho evanjelia 6,33.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PA16

  
Vianočný dar
Vianočná pohľadnica s veršom z listu Rímskym 6,23.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PA17

  
Nech ťa požehná Hospodin!
Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! (Numeri 6,24)

Možnosť objednať: Nie
Kód: PA20

  
Hospodin je moja skala
Nová panoramatická pohľadnica s biblickými veršami z Matúšovho evanjelia 7,25 (A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lrbo bol na skale založený.) a z Knihy žalmov 18,3 (Hospodin je moja skala... môj Vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, v Neho dúfam!).

Možnosť objednať: Nie
Kód: PA21

  
Ja som cesta, pravda i život.
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (Ján 3,16-17)
(vianočná pohľadnica)

Možnosť objednať: Nie
Kód: PA23

  
Víťazstvo
Na Veľkú noc totiž láska zvíťazila nad nenávisťou, priateľstvo nad zradou a život nad smrťou. Preto môžeme vyznávať: VÍŤAZSTVO JE ISTÉ!

Možnosť objednať: Nie
Kód: PA3

  
Nech ťa požehná Hospodin!
Pohľadnica - blahoželanie s Áronovským požehnaním zo 4. knihy Mojžišovej 6:24-26.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PA36

  
Ján11:25-26
Máme pre vás dobrú správu! Zasľúbenia, ktoré Boh dal, naplnil, keď vzkriesil Ježiša Krista! Kristus vstal z mŕtvych, svojou smrťou nad smrťou zvíťazil a človeku dal tak nádej večného života. Veľkonočné tajomstvo obsahuje dva fakty: svojou smrťou nás Kristus oslobodzuje od hriechu a svojím vzkriesením nám ponúka nový život a otvára nám nebo.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PA6

  
na konci roka
Nonoročná pohľadnica. Predo mnou temná polnoc – začiatok nielen nového dňa... Hovorím anjelovi, ktorý stojí pri bráne nového roka: Daj mi svetlo, aby som mohol istou nohou vykročiť do neznáma. No on mi odpovedal: Neboj sa, choď temnotou a vlož svoju ruku do ruky Božej. To je lepšie ako svetlo a istejšie ako známa cesta...

Možnosť objednať: Nie
Kód: PA9

  
Teraz je ten pravý čas
Tento detský letáčik Vám ponúkame v trochu inej podobe - je to komiks, má aj iný formát ako obyčajne. Hovorí o tom, že všetko má svoj čas. A tak sa aj Pán Ježiš narodil v pravý čas... Jeho autormi sú K. a R. Koneční.


Možnosť objednať: Nie
Kód: PD10

  
Prázdninový kvíz
Prázdninový kvíz pre deti, ktorý bude vyhodnotený na jeseň tohto roku. Najleší lúštitelia a autori kresieb či krátkych úvah budú odmenení zaujímavými cenami.


Možnosť objednať: Nie
Kód: PD11

  
Aj keď som len dieťa…
...aj keď mám len slabý hlas: malí, väčší, dospelí – všetkých vás dnes pozývam pokloniť sa Kristovi. Básnička je od Miroslava Heryána doplnená milými kresbami Aleny Lančovej.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD12

  
Keď viem...
Jednoduchá pieseň pre deti s notami a akordmi. Doplnená obrázkami od Aleny Lančovej.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD13

  
PRÁZDNINOVÝ KVÍZ
Blížia sa prázdniny a my sme pre Vás aj v tomto roku pripravili detský kvíz na dlhé voľné chvíle. Tajničku tvorí biblický veršík o stvorení sveta. Úlohou detí je nájsť miesto, kde je tento verš v Biblii napísaný, nakresliť nám nejaký obrázok a napísať aspoň krátku úvahu týkajúcu sa zmyslu tohto verša.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD14

  
Veľkonočný kvíz pre deti
Pre veľký záujem o hádanky a kvízy sme opäť pripravili niečo pre deti, tento raz veľkonočný kvíz. Deti nám majú napísať, čo pre ne slová z tajničky znamenajú. Do zlosovania budú zaradení všetci, ktorí nakreslia pekný obrázok.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD19

  
Prázdninový kvíz
Ďalší zo série obľúbených kvízov na voľné prázdninové dni. Vylúštenú tajničku spolu s obrázkom teba poslať na našu adresu do konca septembra.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD20

  
LEPORELO - Zvieratká slávia Vianoce
Aj pre tie najmenšie deti máme tento rok prekvapenie. Nebude to malá kartička so zvieratkom a básničkou, ale celé leporelo plné krásnych obrázkov maliarky Vlasty Švejdovej a básničiek Oldřišky Koudelovej.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD22

  
Veľkonočný kvíz 2008
Ďalšia súťaž o zaujímavé ceny pre deti. Vylúštenú tajničku, odpovede na dané otázky, prípadne namaľovaný obrázok, teba poslať na našu adresu.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD24

  
Ako Pán Boh stvoril svet
Pre deti máme ďalší zaujímavý letáčik. Je zostavený z obrázkov, ktoré nám poslali deti a doplnený pesničkou o stvorení od J. Zmožka.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD27

  
Nielen na Valentína
Chalani a dievčatá si občas dávajú nejaké drobnosti na znamenie, že na seba myslia. Medzi ne patria aj valentínky. Potom chvíľu nosia to papierové srdiečko, ale neskôr ho aj tak pokrčia a zahodia. Aký to má teda význam? Nejaký papierik... Aj tak sa znova pohnevajú, pobijú, prestanú kamarátiť... A mnohí sú potom zase smutní...

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD30

  
Hurá, prázdniny!
Aj tento rok sme pripravili pre deti kvíz na prázdniny. Vylúštené úlohy pošlite na našu adresu do konca septembra. Upozorňujeme, že do zlosovania budú zaradené tie deti, ktoré nám ešte nakreslia prázdninový obrázok alebo napíšu nejaký zaujímavý zážitok.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD34

  
Malý prázdninový kvíz 2011
Zaujímavé úlohy pre malých aj trošku väčších. V tajničke sú ukryté zvieratá, ktoré vystupujú v niektorých biblických príbehoch. Do zlosovania budú zaradené tie deti, ktoré nám okrem správnych odpovedí pošlú aj namaľovaný obrázok alebo napíšu nejaký príbeh. Cez prázdniny budú mať na to dosť času. Víťazi dostanú zaujímavé odmeny.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD42

  
Kto je Pán Ježiš - detský kvíz
Už tradičný malý vianočný kvíz. Vylúštenú tajničku pošlite na našu adresu. Deti nech nám ešte napíšu alebo nakreslia svoj vianočný zážitok. Tie najzaujímavejšie odmeníme.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD44

  
samolepky na prázdniny - mláďatká
Tento raz sme pre deti na prázdniny pripravili ďalšiu novinku – samolepky. Všetky deti ich milujú. Veríme, že im prinesú nielen radosť, ale aj poučenie, že im budú pripomínať, ako ich má Pán Boh rád a neustále sa aj o nich stará.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD50

  
ŠIKOVNÉ ZVIERATKÁ
Po prvýkrát prinášame kalendár na r. 2017 aj pre deti. Je to krásny nástenný kalendár formátu A4. Kalendár obsahuje jedinečné kalendárium s vyznačením školských prázdnin a všetkých štátnych i cirkevných sviatkov.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD69

  
Poďme spolu do Betlehema!
Tento raz vám ponúkame jednoduchú, ale veľmi peknú pieseň pre deti. Je s notovým zápisom a akordmi. Pieseň napísal Phillips Brooks, preložila ju Mária Rafajová, hudbu zložil Ivan Valenta.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD7

  
Neobyčajné zvieratká – veľký detský kalendár 2018
Krásny výpravný nástenný kalendár formátu A4. Je to úsmevný pohľad do pestrej ríše zvierat. Unikátne kalendárium!

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD76

  
Neobyčajné zvieratká – veľký detský kalendár 2018
Krásny výpravný nástenný kalendár formátu A4. Je to úsmevný pohľad do pestrej ríše zvierat. Ku každému zvieratku napísala krátku výstižnú básničku Janka Nagajová. Titulný biblický verš je zo Žalmu 145,9.
Unikátne kalendárium - so všetkými sviatkami aj prázdninami!

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD76

  
Chlapec a ovečka
Novou formou spracovaný letáčik pre deti, v ktorom jeho autori K. a R. Koneční porozprávajú deťom príbeh o zatúlanej ovečke. Prostredníctvom tohto príbehu sa deti dozvedia o biblickom posolstve - o tom, že aj Pán Ježiš Kristus je dobrým Pastierom, ktorý chce zachrániť každého.


Možnosť objednať: Nie
Kód: PD8

  
Hľadanie pokladu
Už druhýkrát sme pripravili pre deti prázdninový kvíz. Okrem cesty za pokladom - rébusov je pre súťažiace deti pripravená ešte jedna úloha: nakresliť alebo napísať krátku úvahu. Najlepšie odpovede a obrázky budú odmenené. Pripomíname len, že riešenie kvízu treba poslať na našu adresu do konca septembra 2003.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PD9

  
Krehkosť sveta, beznádej a… ISTOTA
„Žiadny spôsob výroby energie nie je bez rizika“, hovorí expert priamo do televíznej kamery a pokrčí plecami. Minimálne riziko – to je termín ktorý sa dnes používa veľmi často. Vo všetkých oblastiach. Aj v Japonsku hrozilo len minimálne riziko...

Možnosť objednať: Nie
Kód: PL22

  
Zvieratká
Pre najmenších sme vydali veľa druhov zvieratkových kartičiek KD. Teraz ponúkame špeciálny produkt: obrázkovú škatuľku správnej veľkosti na tieto kartičky. Stačí ju len poskladať!

Možnosť objednať: Nie
Kód: PL25

  
Kto je moja láska?
Novinka - stojanček na stôl, ktorý sme vydali k tohtoročnému NTM. Sú na ňom citáty o vernosti a údaje zo slovenskej štatistiky.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PL28

  
Pokazené treba opraviť...
Ďalší stojanček k NTM. Výhodou stojančeka je to, že ho môžete mať neustále na očiach. Sú na ňom citáty o vernosti.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PL29

  
Všetko, čo mám rád...
Malý stolový stojanček s citátmi o manželstve. Je vhodným doplnkom či malou pozornosťou pre pozvaných na vaše podujatia k NTM 2016. Samozrejme, použiť ho môžete aj iným soôsobom...

Možnosť objednať: Nie
Kód: PL37

  
Manželstvo je kniha...
Malý stolový stojanček s citátmi o manželstve. Je vhodným doplnkom či malou pozornosťou pre pozvaných na vaše podujatia k NTM 2016. Samozrejme, použiť ho môžete aj iným soôsobom...

Možnosť objednať: Nie
Kód: PL38

  
SVET NIE JE TO, ČO VIDÍME OKOLO SEBA, ALE AJ TO, ČO TVORÍME V SEBE.
Obľúbený a už náš tradičný obrázkovo-pohľadnicový kalendár na r. 2017 s biblickými veršami a aforizmami Pavla Kosorina, formát A5.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PL40

  
LÁSKA
Krásny výpravný nástenný kalendár na r. 2017 formátu A3, tento raz s názvom LÁSKA. Láska je zlatá niť, ktorá sa vinie celým naším životom. Čo o nej však skutočne vieme? Téma je doplnená krátkymi úvahami, citátmi významných ľudí a Biblie. Obsiahle kalendárium.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PL41

  
Odvaha nás vyšle na cestu, pokora nám ukáže cieľ. - kalendár 2018
Obľúbený a už náš tradičný obrázkovo-pohľadnicový kalendár s biblickými veršami a aforizmami Pavla Kosorina, formát A5.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PL43

  
Odvaha nás vyšle na cestu, pokora nám ukáže cieľ. - kalendár 2018
Obľúbený a už náš tradičný obrázkovo-pohľadnicový kalendár s biblickými veršami a aforizmami Pavla Kosorina, formát A5.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PL43

  
Pestrý rok – veľký nástenný kalendár 2018
Krásny výpravný nástenný kalendár formátu A3, tento raz plný významných dní svetového kalendára - známych, menej známych, dokonca aj tých kurióznych. Ilustrácie sú, už tradične, pretkané príhodným biblickým veršom a krátkym zamyslením.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PL44

  
Pestrý rok – veľký nástenný kalendár 2018
Krásny výpravný nástenný kalendár formátu A3, tento raz plný významných dní svetového kalendára - známych, menej známych, dokonca aj tých kurióznych. Ilustrácie sú, už tradične, pretkané príhodným biblickým veršom a krátkym zamyslením.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PL44

  
Vianočné pexeso
Pre deti sme tento raz pripravili aj hru pexeso. Naším prianím je, aby im tieto obrázky poslúžili nielen na hranie, ale aby im pripomenuli aj narodenie Ježiša Krista a to, že sa narodil aj kvôli nim a že ich má rád!

Možnosť objednať: Nie
Kód: PL8

  
Mám Ťa rád! - darčeková škatuľka
Pravá láska dáva a nič nežiada, prijíma bez vzdoru, odpúšťa bez váhania a trpí len pre svoju vlastnú nedostatočnosť. (Peter Lippert)

Ďalšia darčeková škatuľka, ktorá sa svojím textom hodí nielen pre mamičky, ale má aj všeobecnejšie použitie. Je na nej krátky text, biblický verš a citáty známych ľudí. Návod na poskladanie darčekovej škatuľky je priamo na letáčiku. Do hotovej škatuľky môžete vložiť drobný darček.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PL9

  
Láska lieči naše závislosti
Každá vášeň v skutočnosti vyviera zo skrytej túžby po láske. Bez ohľadu na to, či ide o hráčsku vášeň, drogy alebo inú závislosť. Takýto človek sa cíti v určitom zmysle ochudobnený...

Možnosť objednať: Nie
Kód: PM15

  
Quo vadis?
Quo vadis? Kam kráčaš? Kde som sa vzal a aký je cieľ môjho bytia? Uvedomujeme si že kam „kráčajú“ jednotlivci, tam sa uberá aj celý národ? Národ, ktorý sa pridŕža v srdci učenia Biblie, je neporaziteľný. História to vždy potvrdila. Preto: Slováci, poďme spolu ku Kristovi!

Možnosť objednať: Nie
Kód: PM18

  
Dve kráľovstvá
Zjednodušený, ale pravdivý pohľad na ľudský život v 21. storočí. Predstavte si, že na našej zemeguli existujú iba dve kráľovstvá. Sú vymedzené svojimi jasnými hranicami. Sú to dosť odlišné svety: Kráľovstvo vzťahov a Kráľovstvo vecí...

Možnosť objednať: Nie
Kód: PM19

  
Si v pohode?
Počúvaš super hudbu! Jasné, že ju poznáš, veď tí speváci sú na prvom mieste hitparád. Stačí si len naladiť správnu stanicu a určite ju budeš počuť. Ale aj na MTV frčia super klipy celý deň. A tvoj obľúbený časopis je taktiež plný fotiek spevákov a rozhovorov s nimi. Sú to hviezdy, vzory, tvoje idoly... Sú fakt super – sleduješ, ako sa obliekajú, aké majú účesy, ako hovoria, ako sa milujú... Túžiš sa im podobať, a tak robíš všetko ako oni. Ale v čom ich to chceš vlastne napodobniť?
Text je určený mladým a je to upravený úryvok z knihy Sex, AIDS a vzťahy od Stuarta Angusa.


Možnosť objednať: Nie
Kód: PM6

  
Veda a zázraky prírody
Nový letáčik v sérii PM vypichuje niekoľko zaujímavých vedeckých vynálezov v protiklade s úžasnými „vynálezmi“ prírody. Text, ktorý je spracovaný hlavne podľa knihy B. Balcara Tajomstvo života, je ešte doplnený myšlienkami slávnych vedcov i filozofov, ktorí si nemyslia, že také úžasné veci mohli vzniknúť náhodou.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PM9

  
Krotíme obrazovku
Televízia a počítač sú pre dnešné deti obrovským magnetom. Televízia ponúka lákavý výber filmov, seriálov, hudobných klipov... počítač zase umožňuje deťom hrať množstvo hier, ktoré sú veľmi realistické, a tak postupne strácajú svoj vlastný svet a žijú v syntetickom svete médií a virtuálnej reality, ktoré ich ovplyvňujú...

Možnosť objednať: Nie
Kód: PR12

  
Vernosť nie je slabosť
Vernosť nie je slabosť – to je aj ústredná téma tohtoročného NTM. V tomto letáku nájdete dôležité myšlienky práve o vernosti, vyjadria sa o nej aj osobnosti tohtoročnej kampane, ktorými sú majster sveta v hokeji Jerguš Bača a hudobníčka Katka Koščová.

Možnosť objednať: Nie
Kód: PR18

  
Manželstvo po X rokoch
Manželstvo po niekoľkých desiatkach rokoch má iný rozmer. Sme opäť sami dvaja a niečo sa s nami deje. Pribudli nám rôčky, deti vyrástli a odišli z domu, aktívny pracovný vek dosahuje zenit, zdravie je možno nalomené a môj manžel a ja dozrievame - meníme sa psychicky, ale aj duchovne. Dozrievame pre večnosť. Autorkou letáčika je s. Elenka Pribulová z BJB v Miloslavove, téma je zo seminára z Konferencie o rodine v r. 2000.


Možnosť objednať: Nie
Kód: PR4

  
List matky (nielen) synovi
MUŽ – ŽENA a ČO S TÝM? Iste máš už plnú hlavu takýchto „opočúvaných“ vecí. Potrebuješ si to všetko nejako v hlave (i v srdci) uložiť, „prežuť“ a rozhodnúť sa, „čo s tým“. Toto je teda pomôcka spomenúť si na to, čo druhým uchom vyšlo von (a nemalo by) alebo čo uviazlo v zákrute mozgového závitu, a možno ešte niečo nové objaviť. Alebo sa porozprávať s rodičmi o všeličom, čo s touto témou súvisí.


Možnosť objednať: Nie
Kód: PR7

  
Na ceste…
Počas svojho putovania životom som hľadal odpovede a pravdy pravdúce, ktorými by nič neotriaslo. Nechcel som sa uspokojiť s podmienkami, ktoré mi život ponúkal. Cítil som v sebe divnú nepochopiteľnú prázdnotu a celou svojou silou som sa ju snažil niečím zaplniť. Svedectvo od Petra Stodůlka.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ST10

  
Majster slova - Radovan Lukavský
Radovan Lukavský je jednou z najvýraznejších osobností českého hereckého umenia, filmový, televízny a divadelný herec. Zaujímavý rozhovor z knihy „Rozhovory s dědečkem“ vám ponúkame v tomto letáčiku.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ST11

  
Z tmy do svetla
Mnohí z tých, ktorí ma dobre poznajú, sa ma často pýtajú: Ako to, že si teraz iný? Čo spôsobilo zmenu tvojho života? Poviem vám to krátko a jasne: Bol to Ježiš. Svedectvo – vyznanie mladého človeka, ktorého našiel Ježiš a zmenil celý jeho život.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ST12

  
Dvakrát zachránené dieťa
Tomáš Graumann – brnenský Žid, naturalizovaný Američan, kresťanský misionár na Filipínach a jedno zo 669 detí zachránených Nicholasom Wintonom – rozpráva svoj príbeh...

Možnosť objednať: Nie
Kód: ST14

  
Bez rúk, bez nôh, bez obáv!
Neobyčajné svedectvo neobyčajného človeka – mladíka z Austrálie Nicka Vujicica, ktorý sa narodil bez všetkých štyroch končatín. Z jeho svedectva sa dozviete, ako so svojím handicapom žije už dvadsať sedem rokov.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ST15

  
Chcela som zomrieť
V pätnástich som sa dostala k pankáčom. Fascinovali ma. Fajčili ako ja, no pili aj alkohol, fetovali toluén a brali rôzne drogy. A hlásali anarchiu. Ich štýl obliekania, prejavu a reči sa mi zdal úžasný! Spoločne sme chodievali do mestského parku, kúpali sa vo fontáne a po večeroch sme sa opíjali... A kradli sme, len tak, zo zábavy.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ST16

  
Modlitba šampióna
Životný príbeh profesionálneho volejbalového hráča Kirka Kilgoura (1947–2002) z Kalifornie. Keď mal 28 rokov, zranil sa na tréningu a ochrnul od hlavy dole. Napriek tomu sa nepoddal sebaľútosti, našiel si miesto v živote a stal sa úspešným a známym človekom.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ST19

  
Nič nie je stratené...
V sérii svedectiev vám ponúkame svedectvo Blanky Sedláčkovej, ktorej sa rúcal celý svet. Už od začiatku manželstva prežívala napätie, ktoré rokmi narastalo. Bola nespokojná sama so sebou, ale aj s celou rodinou. Hádky s manželom a svokrou boli na dennom poriadku. Tieto neustále nezhody spôsobili, že už hovorili o rozvode. Cítila sa nešťastná, nepochopená, ukrivdená a opustená...

Možnosť objednať: Nie
Kód: ST4

  
Alternatívna medicína a viera
Osobné skúsenosti s pacientmi, ktorí podstúpili alternatívnu liečbu a názor na alternatívnu medicínu z pohľadu kresťanskej viery nám ponúka lekár MUDr. Štěpán Rucki, CSc.


Možnosť objednať: Nie
Kód: ST6

  
Nebudem sa báť - svedectvo o ceste z depresie
Bola som celkom úspešná keramička. Žila som sama s dvomi deťmi a musím povedať, že nám nikdy nič nechýbalo. Moje plastiky, reliéfy aj drobnôstky sa páčili a privádzali k nám plno ľudí, ktorí si radi tieto výrobky kúpili. Robilo mi radosť rozprávať sa s nimi, načúvať ich životným príbehom i pomáhať im riešiť problémy. No jedného dňa sa môj život zmenil...

Možnosť objednať: Nie
Kód: ST9

  
Tušenie večnosti…
Človek má vo svojom vnútri vloženú túžbu po večnosti. Tuší, že smrťou sa život na tejto zemi nekončí. Preto by sa rád dozvedel čo najviac informácií o živote po smrti. Skutočné nebo plné bohatstva však leží mimo dosahu našej predstavivosti. Kto iný nám však môže dať lepšie informácie ako ten, kto tam už bol – Ježiš Kristus?

Možnosť objednať: Nie
Kód: V10

  
Nebojte sa! Ježiš Kristus žije!
Vstal Ježiš Kristus z mŕtvych alebo nie? Veríme v jeho vzkriesenie! Je to pravda? Áno, veríme v to, čo táto viera obsahuje: Ježiš Kristus je živý! Je víťazom nad hriechom a smrťou! Veľká noc je radikálnym výrazom viery...

Možnosť objednať: Nie
Kód: V18

  
iné Vianoce
Moji rodičia vždy pripravovali posledné týždne roka s veľkou láskou. No ja by som bol Vianoce v mojom búrlivom a vzdorovitom veku, t. j. medzi 15. a 18. rokom, najradšej úplne zrušil. Napokon som sa však predsa len vždy prispôsobil očakávaniam rodičov, no kládol som si otázky, ktorými sa ešte aj dnes zaoberám. A napriek všetkému dnes patria tieto vianočné spomienky z môjho detstva k tým najkrajším...

Možnosť objednať: Nie
Kód: V20

  
Ten, ktorý mení Vianoce i nás
Pre mnohých ľudí je najdôležitejšou otázkou týkajúcou sa Boha otázka jeho existencie. Existuje Boh alebo nie? Oveľa dôležitejšou otázkou týkajúcou sa Boha je však otázka: Aký Boh je?

Možnosť objednať: Nie
Kód: V22

  
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych...
Slová, že Ježiš Kristus na tretí deň vstal z mŕtvych, sú vlastne jadrom celého vyznania viery a mali by byť aj jadrom celej kresťanskej viery. Preto by sme si každý mali položiť otázku, aké miesto má Kristovo vzkriesenie v mojej viere?

Možnosť objednať: Nie
Kód: V23

  
Vianoce – sviatky nádeje a lásky
Po týždňoch príprav konečne prichádza očakávaný vianočný čas. Veľa ľudí túži cez tieto sviatky hlavne po pokoji. Prajeme si to aj vo vianočných prianiach a pozdravoch, ktoré si v takom veľkom množstve vymieňame. A určite to myslíme úprimne...

Možnosť objednať: Nie
Kód: V24

  
Konštantín a Metod – odvážna misia do neznámych končín sveta…
Tento rok uplynulo 1150 rokov od príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. Ich pôsobením vstúpili naši predkovia do európskych dejín, do vtedajšieho sveta svojou písomnou kultúrou, právnym poriadkom a hlavne etickými normami kresťanstva. Konštantín a Metod svojou múdrosťou predbehli čas, keďže umožnili ľudu prijímať evanjelium autenticky vo svojej rodnej reči. Ich dielo a odkaz však predstavujú obrovský význam nielen pre nás, ale pre všetky slovanské národy. V tomto letáku vám ponúkame okrem zaujímavých historických faktov aj netradičné zamyslenie sa nad ich odvážnym činom.

Možnosť objednať: Nie
Kód: V28

  
Tieto Vianoce budú iné
Netradičný vianočný dizajn aj text, a pritom tak veľmi vianočný a aktuálny! Je to osobné prežitie zmyslu Vianoc a následné nastolenie zmien v rodinných vianočných rituáloch. Pretože predsviatočný zhon len zabíja ich skutočný zmysel. Sú to predsa sviatky POKOJA a TICHA!

Možnosť objednať: Nie
Kód: V38

  
Návrat domov
Každý z nás je ako márnotratný syn, vzďaľuje sa od svojho nebeského Otca a chce ísť sám životom. Božou túžbou však je, aby sme išli k Nemu a žili v Jeho blízkosti. Dokonca nám vychádza v ústrety...


Možnosť objednať: Nie
Kód: VK10

  
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí...
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí... Tieto slová sú z 1. listu Korintským 13,1-7. Celý hymnus lásky nájdete na najnovšej dvojitej karte.
Pohľadnica.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK12

  
Vďačnosť
Je to voľne upravený text podľa žalmu 103 a krátke zamyslenie sa nad používaním zvolania: Vďaka Bohu!, ktoré niekedy tak ľahko vykĺzne z našich úst. Väčšinou len tak, bez uváženia, často s pocitom úľavy či uvoľnenia...


Možnosť objednať: Nie
Kód: VK15

  
Izaiáš 40:28-31
...tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu,vznášajú sa na krídlach ako orly,bežia, a neumdlievajú, chodia, a neustávajú. (Izaiáš 40:28-31)


Možnosť objednať: Nie
Kód: VK16

  
Kristus v našom srdci
Vianočná karta ako krátke zamyslenie sa nad citátom Friedricha von Bodelschwingha: Keby sa Kristus hoci aj tisíckrát narodil v Betleheme, ale v tvojom srdci nie, budeš stratený.


Možnosť objednať: Nie
Kód: VK17

  
Život bez lásky je prázdny
Tento nadpis uvádza hlavnú myšlienku špeciálneho letáčika k Valentínovi: môžeme mať veľa krásnych ľudských vlastností, môžeme si ich aj sami vypestovať, ak však všetko konáme bez lásky, minie sa naše úsilie účinku. A pritom môže každý z nás mať dostatok lásky pre druhých, ak ju bude čerpať z nevysychajúceho zdroja – z Boha, pretože Boh je láska (1. Jána 4,8).
Pohľadnica.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK18

  
Slová Corrie ten Boom
Témou tohto letáčika je biblický verš z Matúšovho evanjelia 6,34: Nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Corrie ten Boom nám dáva radu, ako sa oslobodiť od nadmiery problémov a starostí.
Pohľadnica.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK20

  
Lukášovo evanjelium 2:10-14
Aj my sme vyzývaní, aby sme prišli, načúvali, videli a prežívali posolstvo Vianoc. Rozmýšľajme preto o tom, čo Boh urobil pre záchranu človeka – pre záchranu každého z nás. Prijmime to a zvestujme ďalej!

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK23

  
Pokojnú a požehnanú Veĺkú noc!
Veľkonočná pohľadnica s veršom z Evanjelia podľa Jána 14,6: Ježiš mu riekol: „Ja som cesta i pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, len skrze mňa.“

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK24

  
Pýtam sa…
Pýtam sa slnka: Kto ťa stvoril? Pýtam sa vtákov: Kto vám daroval krídla? Pýtam sa vesmíru: Kde je tvoj začiatok a kde koniec? Prenikám k svojmu srdcu a pri každom jeho údere sa pýtam: Kto ťa uviedol do pohybu, kto to chcel, aby som žil?

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK27

  
Vy sa nebojte... niet Ho tu!
Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal, ako bol povedal. (Matúšovo evanjelium, 28, 1-2, 5-6)

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK31

  
Mojej mamičke
Pohľadnica s básničkou pre mamičku a citátom od A. a J. Taylorovcov: Kto sa mi ponáhľal na pomoc, keď som spadla, kto rozprával mi rozprávky i krásne príbehy, kto to bol, čo boliestky mi pofúkal? Moja mamička!

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK32

  
Hľadanie
Pohľadnica s citátmi o ustavičnom ľudskom hľadaní – hľadaní šťastia. Spolu s citátom zo žalmu 25,4.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK36

  
Pri šálke čaju
Aj tento rok si v posledný májový utorok pripomenieme Európsky sviatok susedov. Organizácia sviatku je veľmi jednoduchá: stačí sa rozhodnúť! Neváhajte sa stretnúť so susedmi pri spoločnom posedení či pri spoločnej večeri. Každý môže niečo priniesť. Miesto sa vždy nájde. My vám ponúkame špeciálny letáčik – dvojitú pohľadnicu s vrecúškom kvalitného čaju, ktorý môžete použiť ako pozvánku na susedskú akciu.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK38

  
Mamičkine dlane
Milí priatelia, blíži sa sviatok matiek, ktorý slávime vždy 2. májovú nedeľu. Ako malú pozornosť sme uvili našim mamičkám kytičku veršov od Janky Nagajovej, ich slová lepšie vyjadria naše priania a vďaku. Letáčik je spracovaný ako jednoduchá pohľadnica.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK39

  
Ďakujem Hospodinovi…
Nová podoba jednoduchej pohľadnice s biblickým veršom zo Žalmu 111, 1-3: Ďakujem Hospodinovi z celého srdca… lebo veľké sú skutky Jeho a velebné, nádherné je Jeho dielo…

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK40

  
nádej a istota
Vianočná pohľadnica VK. Vianočné sviatočné dni sú obdobím nádeje, ktorá nie je lacným optimizmom, že všetko dobre dopadne. Vianoce sú pevnou istotou...

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK42

  
Tajomstvo pravej lásky
Pravá láska nie je chvíľkový cit, ale túžba byť s milovaným v každú chvíľu, nie je ani premenlivý cit, ale túžba dať tomu druhému to najlepšie...
Pohľadnica.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK43

  
Víťazstvo je naše!
V živote sa tešíme z mnohých vecí – z rôznych darov, stretnutí alebo keď sa nám niečo podarí. Teraz sa však radujme z udalosti, ktorá zásadne zmenila náš život – môj aj Tvoj!

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK50

  
Vieš, akú máš cenu?
Peniaze patria k nášmu životu. Aj v knihe kníh, v Biblii čítame o peniazoch. Hovoril o nich aj Ježiš... Dvojitá karta s čokoládovou mincou – špeciálny letáčik ku dňu susedov.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK52

  
chuť vanilky
Skutočne božské! – To bol najväčší kompliment od mojej svokry, ktorý som počula vždy, keď ochutnala moje vianočné vanilkové rožky... Skutočne BOŽSKÉ je však aj to, čo milujúci Boh na Vianoce dal človeku... Vianočná pohľadnica s receptom na vanilkové rožky a vanilinovým cukrom ako prílohou.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK55

  
Mamičkine oči
Aj tento raz sme pripravili letáčik ku Dňu matiek. Je to krásna pohľadnica s básničkou Oldřišky Koudelovej. Sviatok oslávime 8. mája.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK57

  
O priateľstve
Aj ku dňu susedov máme pre vás letáčik. Môžete ho použiť ako pozvánku na vlastnú akciu alebo aj cirkevnú. Pripomíname, že Sviatok susedov oslavujeme v piatok 27. mája, viac info na http://country.european-neighbours-day.com/sk.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK58

  
Túžby
Bola jar, ale ja som chcel, aby už bolo leto – s jeho dlhými horúcimi dňami, časom oddychu a pobytu vonku. Bolo leto, ale ja som chcel, aby už bola jeseň – s jej farebnou pestrosťou a chladivým zahmleným ránom. Bola jeseň, ale ja som chcel... báseň o ľudských túžbach a nepokoji srdca.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK59

  
Čas
Predstavte si, že vám banka otvorí účet s 57 600 €. Čo by ste s nimi spravili? A presne takýto účet máme každý deň k dispozícii, ale nie sú to eurá, ale čas – každé ráno, keď sa zobudíme (hodiny spánku nerátame), máme k dispozícii 57 600 sekúnd života. Môžeme ich využiť alebo premrhať, ale nikdy si ich nemôžeme odložiť na inokedy...

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK60

  
jediná istota
Každý z nás občas prechádza ťažkými životnými situáciami. V takých chvíľach si uvedomíme, čo je naozaj dôležité a čo nie, čím si môžeme byť istí a čím nie...
Pohľadnica.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK67

  
už teraz
Boh nás volá k plnému a bohatému životu a my sa staráme hlavne o náš majetok, domy, autá, mobily, šperky... avšak nič z toho nevojde do kráľovstva Božieho. Čo má teda trvalú hodnotu?

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK68

  
Svetlo sveta
Prelom roka je spojený s najkratšími dňami v roku, preto si radi posedíme v rodinnom kruhu pri horúcom čaji a sviečkach, ktoré vydávajú príjemné, intímne svetlo… Svetlom v duchovnej oblasti je Pán Ježiš Kristus, ktorý zase presvecuje náš život.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK73a

  
Požehnané a radostné Vianoce
Ježiš Kristus prišiel, aby nás uistil, že nás má Boh rád, že u Neho, na rozdiel od ľudí, nie je nikto odstrčený, osamotený a nemilovaný. A to je vlastne dôvod vianočnej radosti.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VK74

  
Viera - život bez slobody?
Existuje veľa filozofií a náboženských smerov, ktoré ponúkajú cestu pre život. Ako sa v nich vyznať, keď všetky o sebe hovoria, že sú pravé? A ako je to s kresťanstvom? Nie je to len ďalšie náboženstvo, ktoré zväzuje ľudí dodržiavaním náboženských predpisov? Autorom tohto textu je Mgr. Zdeněk Blažek zo študentskej misie "Křesťanské vyučování a život" v Brne.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VT1

  
Mágia – len nevinné praktiky?
Mágia sa aj dnes až prekvapujúco často praktizuje. A prosperuje. Súvisí to zrejme s tým, že jej literatúra je dostupná v každom kníhkupectve, a s tým, že ju mnohí pokladajú za praktický prostriedok pomoci nešťastným – na zlepšenie života, oslobodenie od bolesti, strachu zo smrti, hľadanie istôt... No tieto praktiky vôbec nie sú také nevinné, ako si mnohí myslia.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VT12

  
Nalomená trstina
Nové prepracované vydanie obľúbenej brožúrky Istota aj v nemoci. Sú to povzbudzujúce modlitby určené chorým a utrápeným. Je vhodná do nemocníc, lekární a čakární, a na ďalšie miesta, kde sa stretávame s chorými. Určite ju budete vedieť vhodne využiť.

Možnosť objednať: Nie
Kód: VT14

  
Karikatúry Boha alebo aký Boh nie je
Je veľmi ťažké, dokonca až trúfalé, definovať Boha z ľudského pohľadu. Boh presahuje všetky kategórie i pojmy, vymyká sa z našej predstavivosti. A predsa sa ľudia už od nepamäti pokúšajú vytvárať svoje vlastné predstavy o Bohu. Niekedy sa tieto predstavy natoľko vzďaľujú od originálu, že vzťah s Bohom skôr narúšajú ako umožňujú. Potom sa nemožno čudovať, že väčšina ľudí v Boha neverí. Odmietajú totiž uveriť len v akúsi karikatúru - o ktorej si myslia, že vystihuje Boha -, pretože im Boha doteraz nikto v pravom svetle nepredstavil. Nad tými najčastejšími predstavami sa zamyslela autorka textu Kateřina Lachmanová.


Možnosť objednať: Nie
Kód: VT5

  
Manželstvo je maratónsky beh
Záložka vhodná k NTM 2014 s témou manželstva. Manželstvo je maratónsky beh. Za víťazstvo sa považuje dobehnúť spolu do cieľa. Po všetkej tej radosti, sebazapieraní i nejednej kríze, objať sa v cieli a vzdať tomu druhému hold za jeho vytrvalosť, podporu a vernosť. Nech máme mnoho takýchto víťazov.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ZA14E

  
Manželstvo - viac ako papier
Ďalšia záložka vhodná k NTM 2014 k téme manželstvo.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ZA14F

  
záložka 2016
Záložka na rok 2016 s biblickým veršom z Izaiáša 66,13: Ako keď niekoho teší jeho matka, tak vás ja budem tešiť...

Možnosť objednať: Nie
Kód: ZA16A

  
záložka 2016
Záložka na rok 2016 s biblickým veršom z Izaiáša 66,13: Ako keď niekoho teší jeho matka, tak vás ja budem tešiť...

Možnosť objednať: Nie
Kód: ZA16B

  
záložka 2016
Záložka na rok 2016 s biblickým veršom z Izaiáša 66,13: Ako keď niekoho teší jeho matka, tak vás ja budem tešiť...

Možnosť objednať: Nie
Kód: ZA16C

  
záložka 2016
Záložka na rok 2016 s biblickým veršom z Izaiáša 66,13: Ako keď niekoho teší jeho matka, tak vás ja budem tešiť...

Možnosť objednať: Nie
Kód: ZA16D

  
záložka na rok 2017
Záložka na rok 2017 s biblickým veršom z Ezechiela 36,26.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ZA17A

  
záložka na rok 2017
Záložka na rok 2017 s biblickým veršom z Ezechiela 36,26.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ZA17B

  
záložka na rok 2017
Záložka na rok 2017 s biblickým veršom z Ezechiela 36,26.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ZA17C

  
záložka na rok 2017
Záložka na rok 2017 s biblickým veršom z Ezechiela 36,26.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ZA17D

  
záložka na r. 2018
Záložka na rok 2018 s biblickým veršom z knihy Zjavenia 21,6: Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ZA18A

  
záložka na r. 2018
Záložka na rok 2018 s biblickým veršom z knihy Zjavenia 21,6: Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ZA18B

  
záložka na r. 2018
Záložka na rok 2018 s biblickým veršom z knihy Zjavenia 21,6: Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ZA18C

  
záložka na r. 2018
Záložka na rok 2018 s biblickým veršom z knihy Zjavenia 21,6: Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.

Možnosť objednať: Nie
Kód: ZA18D

  

©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: