Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  Advent a Vianoce (41)
  Choroba, utrpenie a smrť (7)
  Evanjelizačné letáky (4)
  Láska a vzťahy (13)
  Letáky na zamyslenie (13)
  Minipohľadnice (24)
  Niečo pre mládež (8)
  Pohľadnice (17)
  Pohľadnice - blahoželania (10)
  Pohľadnice - kondolenčné (9)
  Pohľadnice a iné - ku dňu matiek (11)
  Pohľadnice s prílohou (3)
  Pre deti - kvízy (6)
  Pre deti - letáky (6)
  Pre deti - najmenším (48)
  Pre deti - všeličo (32)
  Pre deti - záložky (6)
  Príležitostné - kalendáre, zápisníky, škatuľky atď (4)
  Rodina (5)
  Rôzne drobnosti (11)
  Slová povzbudenia (8)
  Svedectvá (9)
  Veľká noc (19)
  Viera (6)
  Záložky (1)
  Záložný archív (183)
  ZZZ (222)

Letáky > Pre deti - najmenším

O mačičke
Kartička pre najmenších s biblickým veršom zo žalmu 131,1 a básničkou o jednej márnivej mačacej parádnici. Autorkou básničky je Oldřiška Koudelová.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD1

  
O domácom škrečkovi
Ďalšia básnička od Oldřišky Koudelovej o chlapčekovi a jeho škrečkovi.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD10

  
Stratená ovečka
Ďalšia obľúbená detská kartička s básničkou Oldřišky Koudelovej a s veršom zo žalmu 23,1.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD11

  
Papagáj Žako
Ďalšia obľúbená detská kartička s básničkou Oldřišky Koudelovej a s veršom z Knihy prísloví 10,19.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD12

  
O mrzutom medveďovi
Ďalšia obľúbená detská kartička s básničkou Oldřišky Koudelovej a s veršom z listu Efezským 4,29.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD13

  
O prísnom kohútovi
Letáčik pre najmenších od Oldřišky Koudelovej o prísnom kohútovi s veršom z knihy Prísloví 6:9-11.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD14

  
Vianoce u kaprov
Ďalšia básnička Oldřišky Koudelovej s biblickým veršom zo Skutkov 20,35: Blahoslavenejšie je dávať ako brať.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD15

  
Lízine starosti
Básnička Oldřišky Koudelovej s biblickým veršom z knihy Prísloví 1,33.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD16

  
Falošný motýľ
Ďalšia básnička pre deti od Oldřišky Koudelovej, tento raz s biblickým veršom z knihy Kazateľ 5,5: Nedopusť, aby ťa ústa zviedli na hriech...

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD17

  
Straka zlodejka
Básnička Oldřišky Koudelovej a biblický verš z listu Efezským 4:28: Kto kradol, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobré vlastnými rukami, aby sa mal o čo podeliť s núdznymi.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD18

  
Pažravá osa
Obľúbená básnička Oldřišky Koudelovej s biblickým veršom: Ohavnosťou sú Hospodinovi myšlienky zlého, ale čistými sú mu príjemné reči (Príslovia 15:26).

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD19

  
Priateľ Bodrík
Ďalšia kartička pre najmenších, tento raz o priateľstve psíčka Bodríka. Autorkou básničky je opäť Oldřiška Koudelová.


Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD2

  
Pyšný páv
Básnička Oldřišky Koudelovej s biblickým veršom z 1. listu Petra 5:5.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD20

  
Užitočný ježko
Kartička pre najmenších s básničkou od Oldřišky Koudelovej a biblickým veršom z 1. listu Petra 4:10.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD21

  
Slon
Básnička Oldřišky Koudelovej s biblickým veršom z Knihy prísloví 22,10.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD22

  
Pracovitý mravček
Ďalšia z obľúbených kartičiek pre najmenších s obrázkom mravčeka a básničkou O. Koudelovej.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD23

  
O hlúpom húsatku
Básnička Oldřišky Koudelovej a biblický verš z Knihy prísloví 9, 6: Zanechajte hlúposť a žite a kráčajte cestou rozumnosti.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD24

  
Moriak
Ďalšia básnička Oldřišky Koudelovej o nafúkanom a zlostnom moriakovi doplnená biblickým veršom z listu Rímskym 12, 21.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD25

  
Veľkorysá kravka
Básnička O. Koudelovej s biblickým veršom z Knihy prísloví 19,11: Rozumnosť robí človeka zhovievavým, je mu cťou povzniesť sa nad previnením.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD26

  
Lienka
Báseň Oldřišky Koudelovej, tento raz o tom, ako lienka oslavovala s ostatnými chrobáčikmi nový domov. K básničke patrí aj biblický verš z 1. listu Tesalonickým 5,11-16.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD29

  
O maškrtnej sliepočke
Kartička pre najmenších s básničkou Oldřišky Koudelovej o maškrtnej sliepočke, doplnenou biblickým veršom z knihy Kazateľ 5,9: Ten, kto miluje peniaze, nenasýti sa peňazí; a ten, kto miluje bohatstvo, nemá nikdy dosť

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD3

  
Žirafa
Ďalšia básnička O. Koudelovej s veršíkom: Keď sa niekomu stane, že zakopne a dopustí sa niečoho nesprávneho, snažte sa mu podať pomocnú ruku bez povýšenosti; nezabudnite, že zajtra sa vám môže prihodiť to isté. (podľa listu Galatským 6,1)

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD30

  
Ráčik
Básnička O. Koudelovej o malom ráčikovi s biblickým veršom: Hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň (Matúš 12, 36).

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD31

  
Nezbedná líška
Básnička o maškrtnej a nezbednej líške. Jej autorkou je opäť O. Koudelová. K básničke patrí biblický verš z knihy Kazateľ 10,8.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD32

  
Doktor ďateľ
Ďalšia básnička O. Koudelovej o zvieratkách, tento raz o lesnom doktorovi, užitočnom ďatľovi, s biblickým veršom z knihy Skutkov 20, 35.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD33

  
Priateľské tučniaky
Básnička od O. Koudelovej o živote tučniakov, doplnená biblickým citátom z 1. listu ap. Petra 4,9: Buďte navzájom pohostinní, v radostnej ochote…

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD34

  
Nevďačný krokodíl
Krokodíla bolí zub, nemôže jesť, stratil chuť... (Ďalšia básnička z pera O. Koudelovej s biblickým veršom z 1. listu Tesalonickým 5,18.)

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD35

  
Zachránené srnčiatka
Ďalšia z básničiek O. Koudelovej, tento raz o tom, ako človek našiel opustené srnčiatka a postaral sa o ne, vychoval a opäť vrátil do lesa. Príbeh uzatvára biblický verš z knihy Žalmov 57,4.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD36

  
Nezbedná opička
Veselý príbeh pre najmenších o huncútstvách opičky v ZOO. Ďalšia z básničiek O. Koudelovej doplnená o biblický verš.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD37

  
Všetečná myš
Básnička O. Koudelovej o maškrtnej a všetečnej myške, ktorá sa zatúlala až do školy. S biblickým veršom z Listu Jakuba 1,14.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD38

  
Nemilosrdný bobor
Ďalšia básnička O. Koudelovej s biblickým veršom z Lukášovho evanjelia 6,36: Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD39

  
Starostlivé lastovičky
Malá kartička pre deti s veršovaným príbehom o malej lastovičke a biblickým veršom z Jánovho evanjelia 13,35. Básničku napísala O. Koudelová.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD40

  
Hlúpy vlk
Ďalšia básnička O. Koudelovej s biblickým veršom z knihy Prísloví 9,6.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD41

  
Odvážna korytnačka
Ďalšia obľúbená kartička pre najmenších s básničkou od O. Koudelovej a s biblickým veršom: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. (Biblia, Jozue 1,9)

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD42

  
usilovný čmeliačik
Ďalšia z básničiek O. Koudelovej. Tento raz o usilovnom čmeliakovi. S biblickým veršom z knihy Prísloví 13,4.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD43

  
verné labute
Ďalšia kartička pre najmenších s básničkou O. Koudelovej, tento raz o verných labutiach, s biblickým veršom z knihy Prísloví 3,3.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD44

  
tvrdohlavý oslík
Nová básnička od Oldřišky Koudelovej, tento raz o zaťatom oslíkovi a jeho pánovi, ktorý sa k nemu vždy správal s láskou. Básnička je doplnená veršíkom z knihy Prísloví 3,11-12.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD45

  
bezradný slimák
Ďalšia kartička pre najmenších s básničkou O. Koudelovej, tento raz o bezradnom slimákovi, s biblickým veršom z listu Židom 10,24.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD46

  
závistlivý pštros
Kartička pre najmenších s básničkou O. Koudelovej o malom pštrosíkovi a s biblickým veršom z listu Galatským 5,26: Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD47

  
obozretný zajac
Kartička pre najmenších s básničkou O. Koudelovej a biblickým veršom z 1. listu Petra 5,8.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD48

  
ostražitý tiger
Ďalšia zo série malých kartičiek pre najmenších s básňou
O. Koudelovej a biblickým veršom z Kazateľa 9,16.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD49

  
O zajačej rodinke
Básnička Oldřišky Koudelovej o starostlivej zajačej rodinke s biblickým veršom z 1. listu Jána 4,11.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD5

  
prefíkaná kukučka
Kartička pre najmenších s básničkou O. Koudelovej a biblickým veršom z 3. knihy Mojžišovej 19,11.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD50

  
túlavá zebra
Ďalšia z kartičiek pre najmenších s básničkou O. K-oudelovej a s biblickým veršom z knihy Kazateľ 4,9-10.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD51

  
malý klokan
Veselá básnička O. Koudelovej o malom klokanovi a jeho
športových úspechoch je doplnená bibli. veršom z 1. Tesalonickým 5,11.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD52

  
O klebetných žabkách a bocianovi
Básnička o klebetných žabkách a bocianovi s veršíkom: Kto si dá pozor na ústa, zachová si život, tomu však, kto roztvára pery, hrozí skaza. (Príslovia 13,3)


Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD7

  
Malý hrošík
Ďalšia kartička pre najmenších s básničkou O. Koudelovej o neposlušnom hrošíkovi.


Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD8

  
Múdra sova
Kartička zo série pre najmenších obsahuje biblický verš z knihy Prísloví 16,16 a básničku Oldřišky Koudelovej o lesnej škole múdrej sovy.

Možnosť objednať: Áno
Objednať
Kód: KD9

  

©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: