Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  Akcie
  Aktuálne
  Infolist
  Novinky
  Reportáže
  Rozhovory
  Svedectvá
  Z listov
  Zamyslenia
  Zaujímavosti


Vyhľadávanie
Na rok 2018 sme opäť pripravili tri rôzne kalendáre. Podrobnosti po rozkliknutí...

PL43Náš tradičný obrázkový/pohľadnicový kalendár na r. 2018 Odvaha nás vyšle na cestu, pokora nám ukáže cieľ (Pavel Kosorin) s titulným biblickým veršom z knihy Jozue 1,9: Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Na každý mesiac nový aforizmus P. Kosorina a biblický veršík. Formát A5.
PL44PESTRÝ ROK - krásny výpravný nástenný kalendár na r. 2018. Tento raz sme sa zamysleli nad významnými dňami vo svetovom kalendári. Je to pohľad na známe i menej známe, dokonca až kuriózne významné dni, ktoré sú zaradené nielen vo svetových, ale aj v našich slovenských kalendároch. Určite zaujímavým spôsobom rozšíria vaše všeobecné vedomosti. Ilustrácie sú, už tradične, pretkané príhodným biblickým veršom a krátkym zamyslením. Kalendár obsahuje jedinečné kalendárium!
Veríme, že budete mať úžitok z každodenného pohľadu na obrázky i slová, ktoré pohladia ľudskú dušu, pobavia i pripomenú vzácne i celkom obyčajné veci nášho každodenného života. Formát A3.
PD76NEOBYČAJNÉ ZVIERATKÁ - je názov v poradí druhého kalendára pre deti na r. 2018. Titulný biblický verš je z Knihy žalmov 145,9: Hospodin je dobrotivý ku všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie. BTM týmto kalendárom pokračuje v novej edícii detských obrázkových nástenných kalendárov. Aj tento ročník sme venovali RÍŠI ZVIERAT - svetu očarujúcej, dokonalej, pestrej, farebnej, rozmanitej a užitočnej pozemskej fauny, ktorú nám daroval STVORITEĽ. Preto si ju vážme a chráňme. Kalendár obsahuje jedinečné kalendárium s vyznačením školských prázdnin a všetkých štátnych i cirkevných sviatkov. Formát A4.
Verzia pre tlač Verzia pre tlač

©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: