Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  Akcie
  Aktuálne
  Infolist
  Novinky
  Reportáže
  Rozhovory
  Svedectvá
  Z listov
  Zamyslenia
  Zaujímavosti


VyhľadávanieMYŠLIENKY NA TEMNÉ CHVÍLE
Keď sa človek snaží zo všetkých síl aj v ťažkých chvíľach a skúškach ísť ďalej, obyčajne mu pomôže upnúť sa k modlitbe či nejakej myšlienke. Sme príliš nepokojní a ťažko sa sústredíme na zložité úvahy. Potrebujeme niečo jednoduché, vecné.

Nech vám na tento účel poslúžia myšlienky, ktoré sme sústredili na našich nových záložkách v sérii PA. Nájdete na nich odkazy na biblické texty súvisiace s rôznymi životnými situáciami. Pomocou nich si ich rýchlo a ľahlo vyhľadáte.

Boh je so mnou
Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa. Na Bohu spočíva moja spása, moja česť; i skala mojej sily, moje útočisko je v Bohu. Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom. (Žalm 62,6-9)

Neboj sa!
Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Na hanbu a posmech vyjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem! (Iz 41,10.11.13)


Verzia pre tlač Verzia pre tlač

©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: