LISTY SPOZA MREŽÍ
Autor: daku (btm@btm.sk)
Téma: Z listov
Publikované dňa: 23.06.2005


Mnohí bratia a sestry rozsievajú biblické posolstvo v našich väzniciach. O ich práci svedčia listy a svedectvá, ktoré z týchto miest dostávame. Tento raz teda vyberáme práve z nich.

• Vážená misia, úvodom môjho listu sa k Vám prihováram so srdečným pozdravom a nech tieto riadky prinesú nám spoločne najtajnejšie želania v tomto roku, najmä dobrého zdravia, vzájomnej lásky, porozumenia a Božieho požehnania. A skôr než začnete čítať tento list, rád by som sa Vám predstavil. Som otcom dvoch malých synov, ktorých sa matka zriekla, ktorí boli mne zverení do starostlivosti a opatery, ale keďže som sa stal obeťou nepravdivého obvinenia, boli sme násilne rozdelení a milovaní synovia sú teraz v ÚSS... Našťastie je so mnou Boží Syn Ježiš, ktorý mi dodáva silu zvládnuť toto utrpenie, kým vyjde pravda na svetlo Božie a budem oslobodený, na čo čakajú aj moji milovaní synčekovia. Áno, hlboko vo vnútri každý vie, že Boh existuje, ale veriť tomu, že „Boh existuje“, nie je to isté. Každá cesta je pre nás otvorená, len musíme o sebe vedieť, a preto som sa Vám rozhodol aj napísať, len čo sa mi dostala do rúk Vaša brožúrka... Prosil by som Vás o zaslanie nejakej náboženskej literatúry, čo by mi dodala silu čeliť súčasnému utrpeniu... S úctivým pozdravom ostáva K. M.
• Drahí bratia a sestry, úvodom môjho listu Vás srdečne pozdravujem a želám Vám mnoho Božieho požehnania vo Vašej misijnej práci... Snažím sa slúžiť evanjeliom Pána Ježiša Krista. Iste Vás prekvapí, ak Vám napíšem, že som väzňom a snažím sa slúžiť svojim spoluväzňom evanjeliom Pána Ježiša Krista v takýchto podmienkach. Aj tu sa však Pán dotýka sŕdc ľudí a prichádza k nim, aby im dal nádej k spaseniu. Aj tu Pán koná svoje veľké dielo a nachádza svoje zblúdilé ovečky, ktoré sa zatúlali od stáda. Prosím Vás, drahí bratia a sestry, aby ste mi poslali akékoľvek materiály k duchovnému rastu pre tých, ktorí chcú spoznať Pána Ježiša Krista. Budem Vám za to nesmierne vďačný v mene tých, ktorých chce Pán nájsť. Ostávam s bratským pozdravom a na modlitbách Váš brat I. Č.
• Vážení pracovníci BTM, úvodom môjho listu Vás čo najsrdečnejšie pozdravujem a prajem Vám hojné Božie požehnanie. Ďakujem Vám za balíček, v ktorom ste mi zaslali letáčiky a ostatné materiály, s ktorými ste potešili nielen mňa, ale aj mnoho iných ľudí. Tu je nedostatok materiálov pre ľudí, ktorí sa snažia dostať bližšie k Bohu prostredníctvom Ježiša Krista. Preto Vám aj píšem znova s prosbou, lebo spoluväzni majú záujem o Vaše materiály. Uvedomujem si, že dnes sa nedáva veľa vecí zadarmo, ale napriek tomu Vás prosím o zásielku a verím, že v krátkom čase sa budem môcť stať Vaším normálnym prispievateľom. Aby ste mohli vyhovieť tejto objednávke, prikladám vyplnenú objednávaciu kartu s počtom jednotlivých položiek. Vopred Vám ďakujem. I. Č.
• V úvode môjho listu Vás srdečne pozdravujem a prajem Vám veľa Božieho požehnania. Obraciam sa na Vás v úprimnosti, s vierou v srdci a s prosbou. Nachádzam sa vo väzenskom prostredí a chcel by som Vás poprosiť, aby ste ma zaradili medzi svojich odberateľov... Hodnoty Vašej činnosti budem môcť presúvať ďalej k ľuďom – čím sa bude šíriť Božie slovo, viera a láska. V minulosti, keď som bol v lepšej ekonomickej situácii, tak som mal rozsiahle cirkevné kontakty a spoločne sme prinášali radosť a pomoc iným. No teraz som v situácii, keď Vás ja prosím o porozumenie a pomoc. Moje riadky končím so srdečným pozdravom, s modlitbou za Vás a s prianím Božieho požehnania. „Možno som slabý človek, no s vierou silu mám, možno som v živote omylný, no v srdci lásku mám. Láska sú krídla, ktoré dal Boh človeku, aby vystúpil až k nemu.“ F. B.
• Milí bratia a sestry, na úvod Vás chcem srdečne pozdraviť a poďakovať Vám za Vaše dobrodenie, že ste mi poslali brožúrky. Veľmi ste pomohli nielen mne, ale aj mojim spolubývajúcim, za čo Vám veľmi pekne ďakujem. Máme tu aj bohoslužby, taktiež dávam letáky nášmu kňazovi a on ich potom dáva ďalším väzňom. Chcem Vás touto cestou poprosiť o ďalšie zásielku. Tu z väzenia však nemôžeme prispievať, ale môžeme prispievať modlitbami, ktoré sú ešte viac ako peniaze. Budeme veľmi radi, ak nám objednané pošlete. Mňa veľmi teší, že väzni o to majú záujem a som neskutočne šťastná, že aspoň tak môžem tu byť užitočná. Som vám veľmi vďačná za to, že nám vychádzate v ústrety, veď my väzni sa len takouto formou môžeme na niekoho obrátiť. Vaše brožúrky nás veľmi obohacujú a dodávajú síl a najmä vieme, že nie sme stratení, že nás tiež niekto veľmi miluje – a to náš drahý Pán Ježiš. Ostávate v našich modlitbách. Pán Boh zaplať, čo pre nás robíte. S pozdravom M. M. a ďalší väzni.
• Vážení pracovníci misie, z úprimného srdca sa Vám chcem poďakovať za poslanie materiálov. Taký úžasný materiál vie pozdvihnúť a pozdvihol aj moju dušu, aj tých, s ktorými si, bohužiaľ, odpykávam trest odňatia slobody... Vďaka Bohu, že niekto na Slovensku ako Vaša organizácia takýmto spôsobom vie potešiť a povzbudiť mnohých aj tu medzi nami. Teším sa, že nezabudnete na mňa a pokiaľ to bude aspoň trochu možné, pošlete mi aj v budúcich týždňoch či mesiacoch také prekrásne materiály. Tu vo väzení našťastie máme kaplnku, v ktorej veriaci môžu vykonávať modlitby a uspokojovať svoje duchovné potreby. Nezabúdam na Vás pri svätých omšiach a modlitbách. Ešte raz z úprimného srdca ďakujem, nech Vám to Boh odplatí dobrom, pokojom a radosťou v rodinách i v pracovnom živote. Požehnané veľkonočné sviatky zmŕtvychvstania Pána želá K. K.
• Drahí bratia a sestry, nech Vás Pán požehná vo všetkom. Zasielam Vám svoj list s nádejou a úprimnou prosbou o zaslanie Vami ponúkaných evanjelizačných textov. Novým životom žijem približne 28 mesiacov. Pán si ma našiel a zmiloval sa nado mnou. Obrátil som sa vo väzení. Haleluja! Bol som narkomanom, feťákom, zlodejom, no Pán mal iný plán. Je veľa ľudí, ktorí sa začínajú pýtať po Bohu. V našom meste sa to z milosti a pôsobením Ducha Svätého začína prebúdzať. Vďaka Pánovi... Modlím sa za Vás a budem v nádeji očakávať Vašu odozvu. Za všetko ďakujem. Pán s Vami. Boh Vás žehnaj, nech je Duch svätý denne pri Vás, J. S.
• Dobrý deň, úctivo Vám posielam srdečný pozdrav. Obraciam sa na Vás s prosbou o vybavenie poprípade sprostredkovanie nadviazania kontaktu – ide o ručné vyšívanie. Je to môj koníček zhruba 33 rokov. Vyšívam na kanavu, panamu i plátno. Vyšívam obrusy, vankúše, obrazy. Robím ľudové vzory a obrazy s náboženskou tematikou. Ak by ste mali záujem, ponúkam svoje výrobky. Dostal som sa za mreže, preto má dosť času, ale rád by som napriek tomu všetkému ponúkol svoju prácu ľuďom, ktorí takéto veci vedia oceniť. Ak by bol záujem, prosil by som ľudí alebo organizácie, aby sa so mnou skontaktovali. Moja adresa: Jozef Papaj, PS – 41/I – 3, Mierové nám. 1, 019 17 Ilava