VYBERÁME Z VAŠICH LISTOV
Autor: daku (btm@btm.sk)
Téma: Z listov
Publikované dňa: 25.04.2005


Po dlhšom čase Vám znova ponúkame úryvky z niektorých zaujímavých listov...

• Aj keď neskôr, predsa len som nezabudla a posielam Vám priebeh našej letnej detskej akcie, kde sme deťom rozdávali Vaše letáčiky. Prajem Vám, nech sa Vám darí a nech Boh odmení každé Vaše úsilie a snahu konať a šíriť dobro. S úctou a láskou A. K.
V dňoch 23. – 29. 8. 2004 sme už po tretíkrát s mladými z Plavnice robili spoločne s eRko tábor pre deti z Malého Slavkova, Kežmarku, Plavnice, Hromoša, Starej Ľubovne a Podolínca. Spolu nás bolo 43. Z toho 32 detí, 6 animátorov, 3 kuchárky, 1 hospodár, 1 vedúca tábora – t. j. moja maličkosť. Miesto sme si rezervovali vo Važci už vo februári. Je to nová pastoračná budova pre mládež a deti, určená práve na takéto účely. Je veľmi dobre vybavená po každej stránke. Poučení z minulého roku dali sme vekovú hranicu 9 – 12 rokov, čo bolo výborné. Program, ktorý sme pripravovali už dávno pred táborom sme zamerali na rôzne súťaže, hry a výlety. Keďže tento rok prebiehali Olympijské hry, aj my sme mali súťaž olympiáda, ďalej stopovačku, deň života, nočnú hru bludičky, pri ktorej sme deti budili o jednej v noci. Mali prejsť určitú trasu po nočnej dedine a my sme ich sprevádzali malými svetielkami. Keďže v dedinke je jaskyňa, vybrali sme sa ju pozrieť. Ďalší výlet sme si urobili na neďaleké Štrbské pleso. Pre dážď nám nevyšla opekačka, ale diskotéka to vynahradila. Deti si veľmi pochvaľovali výbornú stravu vďaka našim super kuchárkam a taktiež sa im páčili ranné a večerné modlitby, kde sa učili byť blízko Ježiša a rozprávať sa s ním ako s priateľom. Nie menej ich oslovili kázne s pútavým príhovorom práve pre nich, ktoré mal dôstojný pán Ján Buc. Oslovili ich natoľko, že si nenechali ujsť ani sviatosť zmierenia, čo bolo veľkým povzbudením aj pre nás zodpovedných. Vďaka modlitbám nám vyšlo aj počasie a tak sme mohli veľa času stráviť v prírode a na lúke. Deti sa na každý program veľmi tešili a dali nám to najavo tým, že sa doň rady a všetky bez problémov zapájali. Nerobila im problém ani ranná rozcvička, hygiena, spev či služba upratovania, utierania riadu a obsluhy. Sme vďační Pánovi, že si nás použil pre túto službu a ďakujeme deťom za každý úsmev, ktorým vniesli veľa svetla a tepla do našich sŕdc.

• Srdečne Vás pozdravujem a prajem Vám všetko dobré do nového roka. Podľa toho, ako sme sa dohodli, Vám chcem trochu opísať, ako som rozdelila letáčiky, ktoré sme dostali. Detské vianočné som rozdala deťom na náboženstve. Každý týždeň počas adventného obdobia sme spracovali nejaký vianočný príbeh a podľa toho sa deti učili naspamäť veršíka z letáčika, napr. o pastieroch, o mudrcoch, o anjelovi, o hviezde. Vyzvala som ich, aby s tou básničkou aj „koledovali“ na Vianoce. Niektorí tak aj spravili, boli s koledou aj u mňa. Moja kolegyňa dala ten istý letáčik svojej babičke – má už vyše 80 rokov. Tej sa tá básnička tak zapáčila, že s ňou chodila po susedoch a čítala im ju. Ostatné letáčiky sme dali deťom na našich vianočných kluboch alebo sme im ich poslali spolu s korešpondenčnými kurzami. Detský komix sme s deťmi čítali na hodine náboženstva a potom sme sa rozprávali na tú tému. Tento rok sme boli robiť kluby aj na niektorých nových miestach počas letných prázdnin aj počas predvianočného obdobia. Tam, kde sme boli v lete alebo v minulých rokoch, som poslala po kôpke letáčikov buď pre deti alebo pre mládež a tam, kde sú maličké zbory aj letáčiky pre dospelých, ktoré mohli rozdávať po štedrovečernom programe všetkým, ktorí boli v kostole alebo iba na mládeži či besiedke. Všetci farári a pracovníci boli veľmi vďační. Mnohí ľudia sa s podobnými letáčikmi stretli po prvýkrát. A tí, ktorí ich poznali, sa tešili, že ich môžu znova čítať. Mnohé vianočné, ale aj nevianočné letáčiky som aj ja osobne mohla rozdať svojim zákazníkom, ktorým som prekladala doklady, všetci to prijímali s úsmevom na tvári, lebo predvianočné obdobie otvára srdcia ľudí pre duchovné veci, na ktoré inokedy v roku nemyslia. Dúfam, že si ich doma aj prečítali. Vianočné letáčiky som tiež darovala učiteľskému zboru na škole, kde som učila náboženstvo. Ostáva nám iba veriť a dúfať, že vykonali svoju prácu. Ďakujem za všetko a prajem všetko dobré. Zostávajte s Pánom a v Jeho milosti. (A. Š. Srbsko)

• Dom Matice slovenskej v Žiline pripravuje kresťanskú výstavu pri príležitosti vianočných sviatkov „Tebe Pane“. Výstava bude sprístupnená širokej verejnosti od 29. 11. 04 do 14. 1. 05, na ktorej budú vystavovať tri živnostníčky svoje kresťanské výrobky. V prílohe listu Vám posielame pozvánku na výstavu a potešili by sme sa Vašej osobnej návšteve u nás v Dome Matice slovenskej. Po štyroch rokoch v DMS bola inštalovaná výstava „Biblia, kniha kníh“. Obraciame sa na Vás opäť s prosbou o sponzorskú pomoc vo forme letákov, ktoré by sme mohli zadarmo venovať hlavne mládeži a seniorom – účastníkom výstavy. Výber letákov ponecháme na Vás. Na povzbudenie dodávame, že výstavu o Biblii v r. 2000 navštívilo 1500 návštevníkov hlavne z radov mládeže, z ktorých mnohí mali otázky týkajúce sa viery a kresťanstva. Verím, že aj na tejto výstave bude opäť príležitosť odovzdávať a prinášať dobrú správu, že Ježiš Kristus za nás zomrel, bol ukrižovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych a žije! Ďakujeme Vám za spoluprácu na Božej vinici, nech Vás Boh žehná! (Mgr. D. Z.)

• Drahí pracovníci BTM, veľmi krásne ďakujeme za Vašu prácu. Vaše letáčiky sú umiestnené na Pedagogickej fakulte a študenti si ich všetky rozoberú – majú možnosť ich čítať študenti všetkých pedagogických odborov. Prajem Božie požehnanie, D. H.

• Úvodom môjho listu prijmite, prosím, odo mňa srdečný pozdrav a od Nášho Pána Ježiša Krista veľa zdravia a požehnania aj do ďalších rokov. Predovšetkým Vám chcem poďakovať za všetky krásne a povzbudivé texty, traktáty, ktoré moja, už nebohá, teta od Vás odoberala. Keďže moja teta mala ťažkú nevyliečiteľnú chorobu srdca, Pán života a smrti si ju vo veku 58 rokov povolal k sebe do večnosti. Chcem sa Vám týmto poďakovať za všetok materiál, ktorý od Vás dostávala a veľmi rada čítala. Spríjemňovali jej posledné dni na tejto zemi. Život brala veľmi vážne a žila veľmi príkladným, pobožným životom. Bola pre nás svetlom a príkladom opravdového veriaceho človeka. Ešte raz Vám za všetko ďakujem a prajem veľa Božieho požehnania od nášho Spasiteľa Ježiša Krista. (A. B.)

• Srdečne Vás pozdravujem a veľmi Vám ďakujem za letáčiky, čo mi posielate. Je mi veľmi ľúto, že Vás nemôžem finančne podporovať. Som na dôchodku, žijem sama a mám nízky dôchodok. Veľa platím za byt, inkaso a za lieky. Ledva prežívam. Ak mi môžete posielať letáčiky aj naďalej, budem veľmi rada. S úprimným pozdravom a prianím Božieho požehnania A. B.

• Bratislavská tlačová misia, milí priatelia, som vďačná milému Bohu za prácu, ktorú konáte. Som invalidná dôchodkyňa s príjmom 570 Sk, a preto Vám málo finančne prispievam na Vašu prácu a výdavky. Ďakujem Vám, že až doposiaľ ste mi posielali to, čo som si objednala a nebolo toho málo. Pán ma obdaril darom pre mňa najkrajším, som každý deň v kontakte s ľuďmi, ktorým môžem hovoriť o Jeho láske rôznym spôsobom. Mám radosť, keď vidím úsmev na tvári pri darovaní pohľadnice či letáčika. Minulý týždeň som sa po dlhom čase stretla s mladou ženou, ktorej som vo chvíli, keď trpela, podarovala dva Vaše pohľadnicové letáky: Žalm 121 a Stopy. Po chvíľke nášho rozhovoru vytiahla z kabelky tieto dve pohľadnice celé ošúchané, ale ešte stále čitateľné so slovami: Pozri, stále ich nosím pri sebe a keď je mi ťažko, tak si ich pozriem a uľaví sa mi. Len toľko som chcela. Ešte raz Vám ďakujem. Boh Vás žehnaj. (D. D.)

• Ďakujem Vám za všetky letáčiky, ktoré ste posielali na moju adresu. V prvom rade sa Vám chcem ospravedlniť, že som Vám ešte neposlala žiadny finančný príspevok. Ako rodina sme totiž vo finančnej núdzi. Ani 2 % Vám nemôžeme poskytnúť, pretože sme obaja nezamestnaní. Prajeme Vám, aby aj v roku 2005 boli Vaše letáky požehnané, aby priviedli ľudí k Ježišovi. Mnohým to určite pomôže. Sami dávame letáky do schránok alebo pri rozhovoroch, keď ľuďom svedčíme o Pánovi Ježišovi. Niekedy ma Pán vedie vziať letáky so sebou a rozdávať ich ľuďom, ktorých stretnem po ceste a ktorí potrebujú počuť práve ten veršík a tie slová, ktoré mám pri sebe. Tak sa ich Pán dotýka. Naposledy som stretla mamičku malých detí, ktorá sa mi posťažovala. Chcela som ju pozvať do nášho zboru, no s malými deťmi by to bol pre ňu problém. Tak som jej dala letáčik „Rozhovory s Bohom“, ktorý som mala pri sebe. Veľmi sa mu potešila. Povedala som jej ešte, že ja, keď mám starosti, tak všetko poviem Ježišovi a on ma cez ne prevedie. Veľmi Vám želáme, aby sa Vám darilo v nových nápadoch. Ešte raz Vám za všetko ďakujeme. (I. T.)

• Pekný a požehnaný deň, ďakujem za Vaše vysvetlenie a akceptujem ho. Cením si, že ste si našli čas, aby ste mi objasnili situáciu. Sama som na invalidnom dôchodku a som slobodná, preto Vám nemôžem prispieť z vlastného vrecka. Ale požiadala som napr. rodinu, priateľov a známych, aby Vám venovali 2 % zo svojich daní. Vaše letáčiky nosím do nemocnice v Prešove na onkologické oddelenie, interné, prípadne aj na iné. Niekedy ich ponúknem aj pani dirigentke zo speváckeho zboru pre členov zboru, napr. ako malý darček či pozornosť za ich službu pri omšiach hlavne cez sviatky (ako malú kompenzáciu za ich vynaložený čas a obetu). Ak niečo ostane, rozdám to veriacim po svätej omši. Vždy je o letáčiky veľký záujem a som si istá, že nekončia v koši, ale padnú na živnú pôdu. Rozdalo by sa ich aj nepomerne viac. Nikdy sa totiž nezvýši všetkým záujemcom. Zároveň Vám robím trošku aj takú živú a chodiacu reklamu, lebo ľuďom rozprávam o Vašej záslužnej práci a možno tak rozširujem aj rady Vašich odberateľov. Ďakujem Vám za ochotu a Pán nech požehná Vašu záslužnú prácu. S úctou a so želaním hojnosti Božích milostí ostáva B. R.

• ...zo srdca Vám ďakujem za pravidelné posielanie ponúk – nových titulov duchovnej literatúry, ktorými ma veľmi potešujete, lebo sa môžem sýtiť duchovnými vecami a zároveň potešovať aj svojich blížnych. Som na dôchodku, tak mam mrzí, že môžem iba menšou kvapkou prispieť na Vašu prácu. Prajem Vám požehnané a milosti plné sviatky a do nového roku nech Pán Boh požehná Vás i Vaše rodiny, aby ste mali ochotných darcov pre Vašu záslužnú prácu na Pánovej vinici. (M. Š.)