Autor: daku (btm@btm.sk)
Téma: Z listov
Publikované dňa: 07.09.2008


Vždy sa potešíme vašim listom. Slová povzbudenia a skúsenosti s letákmi sú pre nás vždy novým impulzom. Ďakujeme vám však aj za vašu dôveru, keď nám zverujete svoje starosti a trápenia, či túžby a priania.

► Milé BTM, už dlhší čas sa Vám chystám napísať. V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za Vašu zásielku letákov... okrem toho by som Vás chcel oboznámiť trochu z našou prácou. Ide o projekt zakladania zborov na Slovensku, na ktorom sa podieľa AC v spolupráci so zahraničnou organizáciou Next Level International. Tento projekt sa začal v minulom roku, bude trvať 3 roky a jeho cieľom je založiť nové a zdravé zbory na Slovensku. Ide o 7 miest, na dvoch miestach už práca trvá dlhšie. Počas týchto troch rokov sa konajú rôzne stretnutia, ktoré sú veľmi povzbudzujúce. Každé z miest má svoj partnerský zbor v zahraničí, odkiaľ k nám raz-dvakrát za rok prichádzajú misijné tímy, ktoré nám pomáhajú. My – misijná stanica v Brezne, máme partnerský zbor v Anglicku. Minulý rok sme tu mali koncom júla 15-členný misijný tím. Mali sme verejné evanjelizácie, ktoré sa konali večer v miestnom dome kultúry. Pozývali sme sem ľudí z mesta, ale prišlo ich len veľmi málo. Aj na evanjelizačnú výzvu reagovalo iba pár ľudí, ktorí si potrebovali obnoviť svoju vieru. Napriek tomu to bol to pre nás požehnaný čas. Oveľa lepšie sa darilo v práci s deťmi na sídlisku, kde sme už od obeda mali pre ne pripravený program – šport, scénky s bábkami a rôzne kreatívne činnosti. Po tejto akcii sme sa stretávali s deťmi na ihrisku. Toto bolo počas letných prázdnin. Teraz sa modlíme za pracovníkov, ktorí by nám v tejto oblasti mohli pomôcť. Ďalšia práca, ktorá by sa mohla rozbehnúť, sú scénky s bábkami. Záujem by mala jedna miestna základná škola, takže by sa to mohlo rozbehnúť. Modlíme sa za to. Momentálne najlepšie funguje skupinka, ktorá sa koná u nás doma. Tento rok plánujeme začať s Alfa kurzami pre mládež. Týmto spôsobom chceme mladým ľuďom hovoriť o viere a takto ich pritiahnuť k Pánovi. Takisto nás čakajú misijné tímy. Jeden bude dokonca z Ukrajiny a druhý z Anglicka. Ešte raz Vám ďakujeme za prompté vybavenie našej objednávky. Nech Vás Pán veľmi žehná vo Vašej práci, ktorú robíte. (P. K.)

► Milá sestra, posielam krátku výpoveď postihnutého dievčatka. Je to Božím Duchom priťahované milé a vzácne stvorenie a ja som vďačná, že ju môžem učiť a viesť aj k Bohu.
Narodila som sa ako vytúžené dieťa, lebo moji rodičia sa 8 rokov modlili, aby som mohla prísť na tento svet a do ich rodiny. Mám ťažký zdravotný postih a skvelých rodičov, ktorí ma veľmi milujú a roztomilého psa a... Chodím do 6. triedy a Pán Boh mi dal úžasných spolužiakov, lebo viem a cítim, ako ma všetci majú radi. Denne dostávam mnoho vzácnych darov. Medzi ne patrí aj skvelá pani asistentka Janka, ktorá mi je – a teraz neviem – druhou mamou alebo tou najsupernejšou kamarátkou. Následkom mozgovej obrny som ochrnutá a sama nemôžem chodiť. S touto chorobou súvisia i mnohé často veľké problémy. Nedávno sa ma ktosi spýtal, či nie som nešťastná, keď som sa takáto narodila. Nie, vôbec nie som nešťastná, takáto som sa narodila preto, lebo takto to chcel náš Boh a verím, že má pre mňa pripravený nejaký plán. Je úžasné patriť Bohu, vedieť, že ma miluje a že ma stvoril práve takú, akú ma chcel mať. Vaša K. Č. (D. Z.)

► Grace Baptist je dvojjazyčný zbor, tvoria ho po anglicky hovoriaci veriaci a Slovania. Sviatky bývajú príležitosťou, kedy môžeme osloviť aj našich krajanov žijúcich v našom meste. Windsor je totiž emigrantské mesto, na každom kroku počuť nejaký slovanský jazyk – čo je dobrá príležitosť aj pre evanjelizačnú službu nášho zboru. Pri sviatočných programoch používame aj letáky BTM. Každý návštevník ich dostal už pri vchode, ostatné sme rozposlali na adresy tých, ktorí nereagovali na naše pozvanie. Mnohí boli povzbudení bohatým programom, slovom, ale aj textom letákov. V cudzom kraji je veľmi vzácne mať kvalitne urobený leták v materinskom jazyku. Veríme, že evanjelium potrebuje byť hlásané všetkým národom, a to v tom jazyku, ktorému najlepšie rozumejú. Mnohí Slováci sa ani po rokoch pobytu v Kanade nenaučili po anglicky tak dobre, aby pochopili evanjelium. Každý kvalitný materiál v slovenčine má v cudzom kraji „cenu zlata“. Nech Pán žehná službu BTM. (J. F.)

► Milá sestra, ďakujem Vám srdečne za zaslanie objednaných letákov. Prišli v poriadku. Som invalidná dôchodkyňa. Mám priateľku, ktorá v malej dedinke pod Tatrami vyučuje deti na detskej besiedke. Pre jej deti som objednala tie letáky. Ak Vás môžem poprosiť, keď Vám prídu nové letáky pre deti, môžete mi poslať, aby som aspoň takouto formou mohla pomôcť deťom, keďže moja fyzická sila je obmedzená. Ešte raz Vám ďakujem a vo Vašej náročnej práci prajem veľa Božej milosti, Božieho požehnania a tvorivých síl. Krásny a požehnaný deň. (I. J.)

► Pokoj Pána Ježiša nech je s Vami. Touto cestou Vás chcem poprosiť o nasledovné: Mohli by ste mi poslať akékoľvek evanjelizačné letáky, prípadne iné materiály? Založili sme v našom zbore mládež a chcela by som im dať príležitosť zapojiť sa do služby, napríklad aj rozdávaním letákov. Dosť často mi Pán pripomína, aby som sa modlila, nech pošle pracovníkov na mnohú žatvu. Toto je jedna z možností. Som presvedčená, že bude mať požehnanie. Bola som na Vašich www stránkach, kde som sa dočítala, že sa môžem stať Vašim spolupracovníkom. Mala by som čo písať. Mám v hlave podobenstvá a snáď by som ich prostredníctvom mohla poslúžiť aj viacerým. Publikovať som začala len nedávno, dúfam, že to všetko na slávu Božiu. S Pánom Bohom. (D. Ch.)

► Milá BTM, Vaše letáčiky chcem rozdať čo najväčšiemu počtu bratov a sestier, ktorí prídu v túto nedeľu ku nám do kostola. Máme totiž slávnosť konfirmácie. Je to dobrá príležitosť, ako osloviť aj takých ľudí, ktorí prídu do kostola len "z povinnosti" a to raz za niekoľko rokov... Srdečne Vám ďakujem a prajem Božie požehnanie. (M. M.)

► Milí BTM-áci, neviem, ako sa Vám mám poďakovať za Vaše úžasné letáky, pohľadnice, kartičky... Keďže pracujem s deťmi, tak mi prídu vždy vhod. Odmeňujem nimi deti za aktivitu! A nielen to. Pohľadnice s úžasným textom vždy trefne potešili už mnohokrát aj mojich priateľov či príbuzných. Naozaj Vám veľmi ďakujem a nech Boh žehná Vašej práci aj naďalej. (I. P.)

► Kristus medzi nami! Srdečne Vás pozdravujem. Od kamarátky som sa dozvedela, že poskytujete akúsi pomoc aj pre tých, ktorí pracujú v oblasti školstva. Určite poznáte situáciu, keď učíte 300 detí na jednej škole a zažiada sa Vám deti aj odmeniť. Žiaľ, finančná situácia Vám to neumožní tak, ako by ste chceli. Snažíte sa používať svoje prostriedky, aby ste spríjemnili vyučovaciu hodinu, no odrazu prídete do bodu, keď si uvedomíte, že musíte brzdiť. Jednoducho sa to takto ďalej nedá... Preto sa chcem opýtať, či by nebolo možné z Vašej strany zaslať mi akýkoľvek počet či už letáčikov alebo aj iný materiál vhodný na vyučovanie náboženstva. Za menší poplatok... Budem Vám nesmierne vďačná. Spomínam si na rok 1993 (tuším to bolo vtedy), keď ste mi poslali asi 15 malých brožúrok. Bolo to z Vašej strany nádherné, pretože som Vás žiadali len o jednu či dve... Chcem sa Vám za to poďakovať. Nech Vás Pán žehná a chráni Vašu prácu. (D. M.)

► Ahoj, BTM! Som dievča z popradského sídliska. Asi pred dvoma rokmi bola na našom sídlisku evanjelizácia. Stretla som tam ľudí, ktorí mi hovorili veľa o Bohu a ja som sa s nimi veľa hádala. No aj tak som začala chodiť do ich klubu DEPO. Pred rokom som padla na kolená uvedomujúc si svoju úbohosť pred Bohom a vyznala som: Ježiš je Pán! 26. júna tohto roku som sa dala pokrstiť a vydala som svedectvo o tom, že sa nehanbím za evanjelium Božie a že mi Ježiš zmenil život. Mám 17 rokov, slúžim teraz Bohu v Detskom domove Spišský Štiavnik a som aj súčasťou misijného tímu v klube DEPO. Svedčím vo svojej rodine aj okolí. Veľmi by mi pomohli Vaše misijné texty, či už v klube, medzi deckami, ktorým slúžim, ale aj v mojej škole, medzi spolužiakmi a priateľmi. Neviem však, koľko stoja. Nemám veľa peňazí, ale chcela by som si od Vás objednať niektoré veci, napríklad kvarteto, ale aj ďalšie texty a karty. Veľmi by nám v klube, ale aj medzi mojimi priateľmi a spolužiakmi, pomohli. Ďakujem pekne. Nech Vás a Vašu prácu požehná Pán Ježiš! (B. M.)

► Milí bratia a sestry slúžiaci v BTM, chcem sa Vám poďakovať za pravidelné posielanie letáčikov a materiálov z Vašej misie a ospravedlňujem sa za to, že Vás nemôžem finančne podporovať. Mám totiž dosť nízky invalidný dôchodok, musím pravidelne užívať lieky a cestovať na kontroly do NOÚ v Bratislave. Ale veľmi rada poslúžim týmto Vaším materiálom chorým na onkológii, ale aj sestričkám a lekárom a vôbec každému, koho mi Pán postaví do cesty a položí na srdce. Preto Vás prosím, ak to bude možné, aby ste mi letáčiky posielali aj naďalej. Nech Pán Ježiš požehnáva Vašu službu. S vďakou a láskou, S. H.

► Pochválený buď Ježiš Kristus! Želám Vám požehnaný deň a celý týždeň. Na stránkach BTM som našla letáky, ktoré ma veľmi zaujali. Mala by som o ne záujem, neviem však, akou formou ich objednať. Som členkou malého kostolného zboru. Letáčiky by isto potešili aj druhých, rada by som ich priniesla na naše stretnutia a tam darovala. Je medzi nami aj niekoľko mamičiek, ktoré by iste potešili letáčiky a záložky pre deti. Ja mám tiež v pestúnskej starostlivosti 3 deti a rada by som im urobila radosť napr. kvartetom alebo nejakou záložkou. Prosím ozvite sa mi, už vopred sa teším. S pozdravom Z. Š.

► ...priznám sa, že prednedávnom by som ešte nevytvoril takýto obrázok. Akosi málo som vnímal skutočnú krv, ktorá vytiekla na Golgote. Niežeby mi chýbali informácie. Niežeby som nepočul mnoho kázní a nevidel dokonca filmy o Ježišovi. Ale dať si do súvislosti svoj každodenný život s tým, čo pre nás Pán Ježiš Kristus vytrpel, znamená podstatne viac. Keď sa mi nadránom nechce vstať z postele, aby som pracoval pre cirkev, napadne ma, že Pánovi Ježišovi nebolo zaťažko vstať z mŕtvych a to mal prebodnutý bok, nehovoriac o doráňaných dlaniach. Čo sú proti tomu moje bolesti hlavy... Keď mi je zaťažko žehnať tých, ktorí ma preklínajú, spomeniem si na Vykupiteľa, ktorý z kríža volal: „Bože, odpusti im!“ Keď nemám chuť ísť do spoločenstva, že je príliš chladné a nevšímavé, spomeniem si na Toho, čo opustil nebeské výšiny plné lásky a božieho svetla a prišiel medzi farizejov a sadukajov, ktorým bol dobrý, len keď mali mŕtvu dcéru, aby ju vzkriesil. Ale keď mali zanechať pozemské ambície, radšej sa pripútali ku chrámu, ktorý mal byť aj tak zakrátko zbúraný a nie ku obnovenému chrámu Jeho tela. Jeho krvi, ktorá očisťuje a oživuje. Pohľad na krv je škaredý. Ale len zvonku. Naše vnútorné orgány sa svojim spôsobom radujú, keď ku nim prichádza táto životodarná tekutina. Donáša živiny, kyslík a berie so sebou jedy a nečistoty, ktoré by ich zabili. Aj my sme (podľa 1. Korintským 12) orgány Kristovho tela – teda svojím duchom, radujme sa duchovnej krvi, ktorú síce nevidíme, ale keď prúdi, zbavuje nás zlosti, nenávisti, prepracovanosti a dopĺňa pokoj, radosť, lásku (Galatským 5,22n). Otvárajme sa jej stále, stále prosme, aby nás naplnila. (P. D.)

►   Srdečne Vás pozdravujem a ďakujem Vám za zásielku posledných letákov. Moji "klienti" ich prijali s vďačnosťou a ja som rád, že táto duchovná strava sa pohybuje po linke: Pán Boh – BTM – až k nim samotným. Viacerí moji známi a aj tí, s ktorými som
sa zoznámil cez BTM-letáky, mi ukazujú, ako majú tieto letáky postupne porozkladané na pracovných stoloch, či skrinkách: lekárky, sestričky, pracovníčka v Elektrárňach, bývalí spolupracovníci, predavačka v pekárni, v stánku PNS, moja 85-ročná mamka, predajcovia plastových okien... Je len veľmi málo tých, ktorí ich prijímajú pasívne. Avšak možno
práve ich Božie Slovo osloví celkom nečakane a zmení im život. Mám k Vám ešte jednu prosbu. Moja manželka sa veľmi dôverne zoznámila s jednou paňou z vedľajšieho bloku, ktorá je už roky veľmi chorá a ťažko sa pohybuje. Bolo jej už tak zle, že si priala zomrieť. Manželka jej občas pomôže s nákupmi, dávame jej letáky BTM, aj inú duchovnú literatúru, manželka sa s ňou rozpráva a modlia sa spolu. Tá pani je vďačná za letáky, číta si ich a myslím si, že ju veľmi pozitívne ovplyvňujú. Posledne dostala taký nápad, že by aj sama chcela dávať svojim susedkám a známym tieto Vaše letáky. Zvlášť veľmi ju oslovili
Rozhovory s Bohom. Tak som sa rozhodol Vám napísať a požiadať Vás, aby ste jej ich poslali. Ja by som k tomu ešte pridal aj prosbu o letáky Otázky o Bohu a V ťažkých chvíľach, ktoré, myslím si, že by jej mohli pomôcť v jej duchovnom živote. Vás stály odberateľ P. K.

► Vážení v BTM! Chceme Vás poprosiť o urýchlenú expedíciu letákov BTM. Čakajú nás vysviacka nášho syna a primície, kde chceme aj prostredníctvom Vašich krásnych letáčikov evanjelizovať. Budeme mať možno vyše 200 hostí. Sme 10-členná rodina (2+ 8 detí). Obaja s manželkou sme vysokoškolsky vzdelaní a asi od r. 1980 sme animovali spoločenstvá veriacich, chystali duchovné cvičenia – oázy pre rodiny na Slovensku, síce prevažne katolícke, ale našli sa medzi nami aj evanjelickí kresťania. Pracovali sme i v tzv. podzemnej cirkvi a posielali ľudí na "oázy" i do zahraničia. Tak sa stávali bližší a milší Bohu. Robíte veľmi peknú prácu. Chceli by sme každému, kto príde a nášmu synovi "zaželá" a bude naňho v modlitbe pamätať, pribaliť okrem koláčov aj primičné obrázky a Vaše texty. Napadlo ma to, ale len teraz, preto prosíme o rýchlu zásielku. Keďže ja ako živiteľ rodiny som už pár rokov na ID-ŤZP(astma bronchov už 40 rokov), živí nás prevažne moja manželka. Máme 5 študentov na školách väčšinou mimo domova. Nedostatok...? Často sa divíme, aký máme život v hojnosti. Peniaze mávame ešte pár dní po výplate, a potom sa stará o nás najmä Boh... Ale sľubujem Vám, že za letáky Vám určite pošleme nejaký príspevok, ale až po primíciách. Boh Vám žehnaj a odplať nezaplatenú prácu navyše a Vaše obety. M. M.

► Pozdravujem Vás v BTM, chcem Vám veľmi pekne poďakovať za letáky, ktoré ste mi poslali. A keďže som Vám sľúbila, že Vám aj napíšem, tak to konečne aj robím. Volám sa Danka a mám 34 rokov. Vaše letáky poznám, vlastne už si ani nepamätám od kedy. Myslím si, že ešte keď ste boli v Brne. Mňa samú veľmi povzbudzovali, keď sa mi dostali do rúk v kluboch "Kniha života" alebo na rôznych kresťanských podujatiach. Často som ich rozdávala aj svojim kolegyniam v práci, aby som im povedala o Bohu, o tom, čo pre nás urobil... s ich pomocou sa mi ľahšie hovorilo evanjelium. Mala som radosť z toho, že im môžem niečo pekné podarovať. Verím, že si ich Pán Boh použil. Roky šli ďalej... Momentálne pracujem v kníhkupectve. Keď som tu začala pracovať, veľmi som túžila, aby ľudia – zákazníci dostali ešte niečo naviac... a vtedy som si spomenula na Vaše letáky, ktoré som mala odložené. Tak som sa rozhodla, že ich rozdám tým, ktorí si u nás niečo kúpia, jednoducho im to priložím ku knihe. Po čase sa mi letáky minuli a tak som si ich od Vás zase objednala. Stalo sa však aj to, že niektorí moji priatelia – kresťania mi sami prinášali letáčiky, ktoré našli doma "zabudnuté". Za tie roky sa mi  častokrát stalo, že mi zákazníci prišli povedať, ako ich letáčik, ktorý dostali ku knihe, oslovil, inokedy povzbudil alebo prehovoril do ich konkrétnej situácie. Mňa to veľmi potešilo, lebo viem, že ma Pán Boh viedol, keď som sa rozhodovala, ktorý letáčik mám komu priložiť. Niekedy si ľudia prišli vypýtať ešte jeden, aby ho mohli darovať. Takže sa Vám chcem poďakovať za Vašu službu a povzbudiť Vás vo Vašej práci, ktorú robíte. Nech Vás Pán Boh vedie svojím Duchom Svätým. Želám krásne dni. (D. S.)