Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  Akcie
  Aktuálne
  Infolist
  Novinky
  Reportáže
  Rozhovory
  Svedectvá
  Z listov
  Zamyslenia
  Zaujímavosti


Vyhľadávanie


Kontakt
BTM
P.O.Box 11
840 09 Bratislava 49
Slovenská republika

Tel.: 02-64538114
Fax: 02-64538115

E-mail: btm@btm.sk


NOVINKA V NAŠEJ PONUKE - ODDYCHOVÉ MAĽOVANIE
(27.05.2016 | Novinky )
Iste sa vám už dostali do rúk vymaľovánky pre dospelých. Volajú sa antistresové vymaľovánky alebo Coloring book a sú veľmi populárne aj u nás. Viac...

HOR SA NA PALUBU A SPUSTITE SIETE!
(27.05.2016 | Aktuálne )
Cirkevné stretnutia, konferencie, schôdze... nejaké sme už absolvovali, nejaké nás ešte čakajú. Riešia sa samé vážne a seriózne problémy. Ubúda ľudí, nie sú spolupracovníci, chýbajú farári... Čo budeme robiť? Ako ľudí motivovať k práci v cirkvi? Dobrovoľníkov, zamestnancov? Máme strach, čo bude s cirkvou. Snažíme sa ju zachrániť. No dokola robíme stále tú istú chybu... Viac...

ČO ROBÍ (NEROBÍ) ŽIVOT KRESŤANSKÝM
(27.05.2016 | Zamyslenia )
Písmo ide vždy k jadru veci. Hovorí, kto je človek: Stvorený, Hriešnik, Vykúpený... Čo však robí jeho život kresťanským? Zvyky? Zbožnosť? Dobré skutky? Zamyslime sa nad týmito základnými otázkami kresťanskej existencie z pohľadu dnešného človeka. Viac...

NAŠE POSVÄTENIE
(27.05.2016 | Infolist )
Ako najlepšie realizovať svoje životné poslanie? Existuje univerzálny návod? Určite sa treba v živote riadiť hlasom svojho svedomia a Božími prikázaniami. Avšak ak chceš svoj život prežiť v plnosti, mal by si sa sústrediť na jediné: na pozorné rozoznávanie, prijímanie a konanie toho, čím ťa motivuje Boží Duch – Duch Svätý. Viac...

ČASTO KONÁME PODĽA NÁZOROV DRUHÝCH
(27.05.2016 | Zamyslenia )
Tak ich priviedli a postavili pred radu. I vypytoval sa ich veľkňaz, hovoriac im: Prísne sme vám zakázali učiť v tom mene. A hľa, celý Jeruzalem naplnili ste svojím učením a chcete uvaliť na nás krv toho človeka. Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Skutky 5, 27-29) Viac...

SÚ KRESŤANIA NEJAKÁ "EXTRATRIEDA"?
(27.05.2016 | Infolist )
Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. (1. list Petra 2,9) Viac...


Nové letáky

o pokoji antistresové vymaľovánky (nielen) pre dospelých falošné očakávania

Všetky nové letáky
©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: